Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Pamětní medaile Vítězi závodů plukovních Pěšího pluku 47

Více

Šavle mužstva finanční stráže s kolkovaným portepé z období vzniku republiky

Více

Legitimácia příslušníka finančnej stráže

Více

Projev brigádního generála Antonína Mikuláše Číly, proneseného na pohřbu Hany Benešové

Více

Soubor fotografií z příjezdu Rudé armády do Mladé Boleslavi

Více

Dárková kazeta plukovníka Karla Holuba

Více

Ruský polní mikrotelefon vzor 1915

Více

Starý snímek z mladoboleslavského ateliéru

Více

Čepice dozorce finanční stráže

Více

Pozůstalost po legionáři Adolfu Nácovském

Více

Cedule označující oddělení finanční stráže na Těšínsku

Více

Vycházková čepice a nárameníky plk. pěch. Jindřicha Ulmana

Více

Osobní přání brigádního generála Antonína Hasala k povýšení pplk. Josefa Hendrycha

Více

Pohlednice finanční stráže

Více

Pamětní medaile 3. čs. střeleckého pluku

Více

Italský útočný nůž 1916

Více

Vycházkový pás policejních důstojníků z období Protektorátu Čechy a Morava

Více

Cedule potravní daně na čáře z Brna Černovic

Více

Pokrývky hlavy finanční stráže – Kommode-Tschako

Více

Pokrývky hlavy finanční stráže – úřednický klobouk

Více

Pokrývky hlavy finanční stráže – Tschako

Více

Blůza četaře 9. čs. střeleckého pluku „Karla Havlíčka – Borovského“

Více

Blůza francouzského legionáře

Více

Pamětní medaile I. Úderného praporu

Více

Puška Mosin M1891

Více

Pamětní odznak vydaný u příležitosti předání praporu Pěšímu pluku 44

Více

Vojenská identifikační známka francouzského legionáře Františka Šperla

Více

Souprava šití francouzského legionáře v letech 1914 –1918

Více

Granát Pétards raquette F2 mle. 1915

Více

Obal na 4,7cm Pzgr. Patr. 36 (t)

Více

Japonská porcelánová figurka

Více

Miniatura střeleckého odznaku I. třídy z pušky

Více

Střelecká plaketa Pěšího pluku 22 „Argonského“

Více

Nadcházející akce

12.12. Přednáška o historii finanční stráže v Mostě
14.1. Připomínka výsadku Antimony v Rovensku pod Troskami
7.3. Připomínka narozenin prezidenta T. G. Masaryka v Dobrovici
15.3. Vzpomínka na umučené důstojníky odbojové organizace Obrana národa v Mladé Boleslavi

KNIHA

Obálka knihy

Finanční stráž na severu Čech

V minulých letech zorganizovala mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské sérii tří výstav o historii sboru finanční stráže se zaměřením na oblast severních Čech. První výstava se uskutečnila v roce 2013 v České Lípě, druhá v roce 2015 ve Cvikově a výstavní trilogie byla zakončena v roce 2018 v Rumburku. Do rukou se Vám tímto dostává knižní podoba zmíněných výstav.

Více