Pozůstalost po legionáři Adolfu Nácovském

Tabák byl nedílnou součástí vojenského života po mnoho let a nejinak tomu bylo i v letech Světové války, ba spíše naopak. Kouření, bafání, či čudění bylo oblíbenou kratochvílí vojáků v zákopech i v zázemí. Není tak překvapující, že jako mnohé artefakty, upomínající strastiplné období strávené ve vojenském stejnokroji, byly uchovávány právě prostředky tohoto zlozvyku. Jedním z těchto artefaktů, dochovaných z pozůstalosti čs. legionářů, je i kostěná cigaretová špička s vyřezávanými orientálními motivy.

Tuto konkrétní památku si domů, jako vzpomínku na službu v ruských legiích přivezl i žižkovský rodák Adolf Nácovský. Adolf Nácovský se narodil 19. prosince 1885. Před válkou se živil zámečníkem a byl členem sociální demokracie. Do války narukoval s rakousko-uherským Pěším plukem č. 21 a u obce Janina padl do ruského zajetí. Následně byl nasazen, coby válečný zajatec ve voskových dolech v asijské části Ruska. Dne 19. září 1918 byl v Sterlitomsku (dnes pravděpodobně Стерлитамак) zařazen v hodnosti střelce do 9. čs. střeleckého pluku „Karla Havlíčka Borovského“. Vojenskou službu u legií ukončil návratem do Československa, kdy byl demobilizován krátce před svými 35. narozeninami dne 17. prosince 1920. Přesné úmrtí Adolfa Nácovského neznáme, jeho rakev spočinula na Olšanských hřbitovech 3. prosince 1960 (010,4,120).

V pozůstalosti Adolfa Nácovského se kromě cigaretové špičky a několika fotografií dochovaly i ruské bankovky – v hodnotě 3, 5 a 10 Rublů, vydané ještě před první světovou válkou v roce 1909.


Vcelku blahobytně vyhlížející Adolf Nácovský, stojící uprostřed v době jeho nasazení na práci ve voskových dolech.

Další snímek z doby ruského zajetí – na snímku ležící třetí zleva.

Adolf Nácovský ve svém legionářském stejnokroji s dekoracemi – Čs. válečným křížem, Čs. revoluční medailí, Mezispojeneckou medailí Vítězství a Křížem „V těžkých dobách“.

Podobenka Adolfa Nácovského v civilním šatu.