Vycházkový pás policejních důstojníků z období Protektorátu Čechy a Morava

Vycházkový pás klasického československého designu byl u uniformovaného policejního strážního sboru zaveden až 29. května 1938, a to oběžníkem Ministerstva vnitra v rámci nového stejnokrojového předpisu. Účinnost nového předpisu začínala 1. července 1938 a předpis sledoval již déle se objevující požadavky na sjednocení hodnostních stupňů, ale i vzhledu stejnokrojových součástek, mezi armádou, četnictvem, policí a finanční stráží.

Zde se sluší připomenout, že vycházkové pásy tohoto typu byly u armády a četnictva zavedeny již v roce 1930, u finanční stráže, podobně jako právě u státní policie, až v roce 1938. V detailech provedení se ale vycházkové pásy jednotlivých ozbrojených sborů lišily. Pásy toho typu se ale objevovaly i u dalších stejnokrojem opatřených organizací, jako bylo hasičstvo, Národní garda či Státní lesy a statky atd. U celních úředníků například tento typ vycházkového pásu zaveden nikdy nebyl.

Vycházkový pás důstojníků sboru uniformované stráže bezpečnosti měl základní barvu tmavě modrou, spona pásu včetně posuvek se zhotovovala z tombakového plechu s matným zlacením. Vetkávané sloupky v pásu byly ze zlaceného dracounu. Gážisté bez hodnostních tříd pak měli sponu v barvě nelesklého stříbra. Od května roku 1938 byl na sponě střední státní znak Československé republiky. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl oběžníkem ministerstva vnitra ze dne 28. prosince 1939, obdobně jako u četnictva, nahrazen československý střední státní znak větším státním znakem Protektorátu Čechy a Morava.

Na závěr připomeňme, že opasky tohoto typu používali při slavnostních příležitostech vojáci čestných jednotek před rokem 1989 a v tomto způsobu použití se vlastně původní vycházkové pásy využívají dodnes. I když samozřejmě upravené a s jinými státními znaky.