Obal na 4,7cm Pzgr. Patr. 36 (t)

Po anexi území Čech a Moravy vojsky Třetí říše, došlo k využití rozvinutého zbrojařského průmyslu, který ve své době patřil mezi světovou špičku. Jedním z produktů zbrojovky Škoda Plzeň byl pevnostní protitankový kanón použitý v objektech předválečného československého těžkého opevnění. Německá armáda tuto velice účinnou zbraň zavedla do své výzbroje pod označením 4,7cm Pak K 36(t). Použity byly především v objektech těžkého opevnění tzv. Atlantického valu, rozprostírajícím se od pobřeží Francie až po Norsko. Jako munice do této zbraně byly používány dva druhy nábojů pod označením 4,7cm Gr. 36(t) (nárazový) a 4,7cm PzGr. 36(t) (protipancéřový). K cílovým uživatelům byly náboje dodávány v několika druzích ochranných obalů, z nichž jeden se nachází ve sbírkách našich členů. Jedná se o kartonový tubus určený pro přepravu jednoho kusu dělostřeleckého granátu, v tomto případě pro jeho protipancéřovou verzi. Obal je vyjma typu náboje značen, také rokem výroby. Zde se jedná o rok 1940, kdy proběhly první dodávky munice z výroby určené ryze pro německou Wehrmacht. Do té doby byly využívány skladové zásoby předválečné československé armády. Produkce výše popsané munice byla ukončena v roce 1944.