Pomník hraničářů v Lužických horách

Pomník československých hraničářů byl postaven v roce 2003 péčí Československé obce legionářské jednoty Mladá Boleslav za spolupráce řady dalších subjektů. Pomník byl odhalen k 65. výročí tragických událostí z podzimu roku 1938, které vyvrcholili konferencí v Mnichově.

Zcela konkrétně pomník připomíná boj o československý celní úřad, který na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf stál od roku 1925.

Ve čtvrtek 22. září 1938 byl celní úřad přepaden a obsazen sudetoněmeckými teroristy s podporou z Německé říše. Ještě ten den večer podnikly jednotky Stráže obrany státu (SOS) útok na obsazenou celnici a po asi hodinovém boji ji osvobodily. Základní kádr jednotek SOS tvořili příslušníci finanční stráže z Dolní Světlé.

V námi popisované epizodě dopadla situace pro obránce republiky dobře, ale přepady a teror ze strany sudetoněmeckých vzbouřenců stál v celém pohraničí republiky život téměř 200 příslušníků československých ozbrojených sborů. Další oběti z řad civilního obyvatelstva nebyly nikdy souhrnně vyčísleny. Značný počet československých občanů byl i odvlečen do internace v Německu. To vše bylo prologem 2. světové války.

Tragické osudy našich hraničářů byly završeny 1. října 1938, kdy byla Československá republika donucena v důsledku tzv. Mnichovské dohody odstoupit rozsáhlá pohraniční území.

Po osvobození naší vlasti v květnu 1945 se příslušníci finanční stráže na svá stanoviště na hranicích nakrátko vrátili. Byl obnoven i celní úřad na našem hraničním přechodu Po komunistickém puči v únoru 1948 nabral ale vývoj v republice zcela jiný směr. Hraniční přechod byl, jako mnoho jiných uzavřen, a budova celnice byla v létě roku 1852 srovnána se zemí.

Dnes je hranice pod horou Luží vlastně jen čára na mapě. Turisté mohou přecházet hranici zcela libovolně, jak se jim zamane. A je to tak dobře.


Boje na severu Čech v září 1938 – Hraničáři čelili přesile henleinovců

Zdroj: Krvavá léta, Stream.cz