Pamětní odznak vydaný u příležitosti předání praporu Pěšímu pluku 44

Pěší pluk 44 získal svůj bojový prapor v den 76. narozenin prvního prezidenta T. G. Masaryka – 7. března roku 1926. Ačkoli bylo hlavní sídlo pluku město Liberec, kde se nacházelo velitelství útvaru, pomocné útvary, rota doprovodných zbraní i I. a II. pěší prapor, byl to právě český Turnov, sídlo III. pěšího praporu, který jednotce věnoval bojový praporec.

Lícová strana praporce byla standardizovaná a tvořil jí podkladový červený grograin, se stříbrně vyšitým lvem s konturami vyšitými hedvábím. Drápy, jazyk a koruna byly vyšity zlatou dvoj-nití, kladenou od kontury do středu. Slovenský znak byl na červeném podkladu, kopce byly aplikovány modrým grograinem a kříž je vyšit stříbrnou nití. Obrubové motivy jsou modro-bílé, začištěné červenou a modrou šňůrkou.

Rubová strana pak odrážela regionální působnost útvaru a byla vždy schvalována Ministerstvem národní obrany. Na lícové straně je vyšita na bílém podkladu (grograin) v národních barvách číslice pluku 44 a městský znak Turnova. V rámovém ohraničení bylo věnování města. Prapor byl přibit na žerď stříbrnými hroty, sázenými českými granáty, připravenými turnovskou šperkařskou školou.

Mimořádná slavnost začala již 5. března 1926 odpoledne přednáškou o dějinách pluku a večerním představením hry „Revoluce“ ve vyprodaném sále turnovského divadla. Autorem hry je Josef Kopta a inscenace byla v provedení ochotnického spolku Marek, za účasti vojáků pluku.

Hlavní část ceremoniálu byla naplánována na 6. březen. „Ve 13:30 odcházím s čestnou rotou na náměstí. Doprovází mne plukovní hudba. Je veliká vánice, jsme všichni zavátí sněhem a zmrzlí. Na náměstí čekáme v tomto psím počasí dvě hodiny. Měl přijet ministr národní obrany Jiří Stříbrný a generál Gajda. Protože však v Praze v Truhlářské ulici vybuchly při přepravě ruční granáty – je mnoho zabitých a raněných – jsou vázáni v Praze. Na místě nich přijel s dvouhodinovým zpožděním zemský vojenský velitel generál inženýr Jan Drobný.“ Generál Drobný společně se starostou města JUDr. Šolcem provedli přehlídku čestné roty. Následovalo slavnostní přibíjení hřebů v zasedací síni radnice města, zatímco na náměstí koncertovala hudba. Slavnostní den pokračoval večerní akademií s projevem k narozeninám prezidenta Masaryka. Následoval symfonický koncert plukovní hudby, jíž dirigoval štábní kapitán Josef Potužník. U klavíru účinkovala virtuoska Pavla Köhlerová a dále vystoupil zpěvácký spolek „Dvořák“ z Turnova.

Nazítří 7. března časně zrána dorazil do Turnova zbytek pluku, pod velením pplk. Karla Spens-Bodena. V 9 hodin nastoupil pluk na nádvoří Jizerských kasáren a v 9:30 za hudebního doprovodu se přemístil na turnovské náměstí. „Náměstí, ač je celkem nepříznivé počasí, je zaplněno. Mnoho řečí. Za okres, město, řeční plukovník Rudolf Medek o významu plukovního praporu. Okres i město odevzdávají pak plukovní prapor generálu Drobnému, ten jej dekoruje Československým válečným křížem a odevzdává prapor veliteli pluku plk. Krásnému. Krásný děkuje a slibuje za celý pluk věrnost. Pak je přísaha celého pluku na prapor a slavnostní pochod.“ Trapnou situací celého ceremoniálu bylo zjištění, že velitel pluku měl přilbu po celou dobu ceremonie nasazenou obráceně, jak vzpomíná štábní kapitán Jaroslav Bukvička. „Já běhám s filmaři po balkonech a filmujeme. Při tom, ovšem pozdě, zjišťujeme, že velitel pluku má přílbu na hlavě obráceně. To je mu podobné! Však za to oba plukovní pobočníci dostali řádně vynadáno, jak jen Krásný nadávat dovede.“

Po slavnostní ceremonii pokračoval program slavnostním obědem v sokolovně i doprovodný program až do večera. Pro mužstvo byl uspořádán kabaret na Střelnici.

Celé oslavy byly zcela jistě pro všechny zúčastněné velmi náročné, jak dále vzpomíná kapitán Jaroslav Bukvička. „Byl jsem tak unaven, hladov a měl takovou žízeň, že jsem od oběda v sokolovně do čtyřech hodin ráno nejen notně jedl, ale vypil čtrnáct půllitrů piva. Výkon, který jsem nikdy předtím a nikdy už potom nedokázal.“

Tradičně, tak jako i u jiných útvarů, byl na památku třídenních oslav předání praporce vydán i ražený mosazný pamětní odznak, symbolizující prapor vlající nad panoramatem města Turnova.
Rub praporce pěšího pluku 44.


Praporec vystavený lícovou stranou ve výloze v Turnově.


Pozvánka na slavností předání praporu pluku.


Projev starosty města Turnov pana JUDr. Šolce.


Přinesení praporce.


Zemský vojenský velitel, generál Jan drobný dekoruje prapor Československým válečným křížem.


Slavnostní přísaha vojáků praporu


Velitel 3. Pěší divize Generál Robert Rychtrmoc před budovou turnovské sokolovny.