Dárková kazeta plukovníka Karla Holuba

Pro zajímavost a unikátnost každého sbírkového exponátu je určující příběh nejenom vlastního předmětu, ale také okolnosti jeho vzniku nebo znalosti jeho majitele. Dárková kazeta vyrobená u příležitosti životního jubilea plukovníka Karla Holuba je o to zajímavější, že existuje detailní záznam z jejího slavnostního věnování.

Plukovník Karel Holub velel mladoboleslavskému Pěšímu pluku 47 v období od února 1928 do října 1932. Během své služby v Mladé Boleslavi oslavil 30. listopadu 1931 své 50. narozeniny. K nim obdržel od důstojnického, rotmistrovského sboru i mužstva dřevěnou, černě lakovanou kazetu, zdobenou mosaznýn kováním s věnováním.

Na vlastní gratulaci vzpomíná tehdejší major Jaroslav Bukvička: „Veliteli pluku, který se vrátil z dovolené, přichystali jsme k jeho padesátinám překvapení. Kancelář jsme mu vyzdobili zelení, květinami a fábory. Když přišel, dal jsem mu klíč od jeho stolku – nikomu jinému ho nesvěřil – a blahopřál jsem mu. Holub mi odpověděl: „Milý Bukvičko, srdečně ti děkuji, moc ti děkuji, ale k padesátce se negratuluje. Na tu se raději zapomíná.“

O půl deváté vstoupila do mé kanceláře deputace našeho důstojnického a rotmistrovského sboru, deputace mužstva, doplňovacího okresního velitelství, zdejšího četnictva, vedená poplukovníkem Kindlem. Ten jménem všech deputací přál prostě a dojemně veliteli pluku. Holub dojetím slzel a nemohl za přání pohnutím poděkovat. Důstojnický sbor dal jubilantovi pěknou kasetu a fotografie všech důstojníků pluku. Od rotmistrů dostal knihy, které vydal Svaz českolsovenských rotmistrů. Pod okny vyhrávala plukovní hudba. Když deputace odešla, přistoupil velitel pluku k oknu, aby si poslechl, co hudba hraje. Bylo to však něco vážného, trochu smutného. Velitel pluku se obrátil ke mně a povídá: „Tak, teď ještě katafalk, truhlu a bude to.“ Pak šel do své kanceláře, aby se utišil. Za chvíli se vrátil k mému stolu, obě ruce na srdci: „Vy jste mi dali!“ Po desáté hodině přišel Botka s Dubickým blahopřát za mladoboleslavské legionáře. Pozvali Holuba na mikulášskou zábavu.“

Dřevěná kazeta je i přes odstup mnoha let symbolem soudržnosti důstojnického sboru pluku. A i přesto, že známe okolnosti jejího předání i majitele, zůstává nám pravděpodobně již napořád tajemstvím, co bylo vlastně obsahem kazety.
Důstojnický sbor Pěšího pluku 47 zachycený 2. října 1931 se svým tehdejším velitelem plukovníkem Karlem Holubem (archiv Jednoty ČsOL Mladá Boleslav).


Plukovník Karel Holub při svém projevu na Staroměstském náměstí 28. října 1931 (archiv Jednoty ČsOL Mladá Boleslav).


Plukovník Karel Holub zachycen v Kosmonosech při některém ze cvičení jednotky v roce 1932 (archiv Jednoty ČsOL Mladá Boleslav).