Pamětní medaile I. Úderného praporu

Sbírková medaile je pamětního i záslužného charakteru, vydaná u příležitosti 30. výročí vzniku I. Úderného praporu ruských legií v roce 1947. Vydavatel této medaile, Sdružení příslušníků bývalého I. Úderného praporu ruských legií, ve stanovách určených pro vydání této medaile popisuje, komu měla být udělena:

  1. presidentu republiky T. G. Masarykovi, in memoriam
  2. presidentu republiky Dr. Edvardu Benešovi, jako hlavě státu
  3. všem bývalým příslušníkům historického I. Úderného praporu
  4. některým vojenským gážistům v činné službě za vynikající zásluhy a tradici praporu, sloužícím u vojenského útvaru, který převzal tradici bývalého I. Úderného praporu, na návrh velitele útvaru
  5. některým osobám, které mají zvláštní vztah k presidentu Osvoboditeli T. G. Masarykovi nebo bývalému I. Údernému praporu, (Kulikovského úderná baterie, Kornilovův slovanský úderný prapor)
  6. pozůstalým po padlých, zemřelých a umučených příslušnících I. Úderného praporu

Stanovy dále definují podobu medaile: „...tvar rovnoramenného trojúhelníku podloženého opačně položeným trojúhelníkem z lipového listí. Medaile je široká ve dvou šikmých průsečkách 54 mm a v průsečce svislé 48 mm. Síla medaile je asi 3,2 mm. Je zhotovena ze starého stříbra.

Přední strana má vrchní trojúhelník smaltovaný, barvy tmavší rumělky. Ve středu trojúhelníku nalézá se černě smaltovaný štítek, na kterém je znázorněn husitský kalich přes jehož podstavec je položena umrlčí lebka s hnáty. Pod černým štítkem jsou položeny Žižkovy zbraně, a to vodorovně meč a svisle palcát. Celý tento střed jest podložen vavřínovým listím. V horním rohu trojúhelníku jsou pod sebou uvedena léta 1917–1947. Oba dolní rohy spojuje nápis „I. Úderný prapor rus. leg.“ Červený trojúhelník je ohraničen nižším kovovým výběžkem.

Zadní strana medaile jest provedena jenom v kovu. Uprostřed trojúhelníka jest busta Republiky československé s frygickou čapkou na hlavě. Pod bustou je nápis: ,Věrni zůstaneme´, který spojuje spodní strany trojúhelníku. Ve vrchním rohu jest pořadové číslování medaile, které souhlasí s číslem dekretu.“

Novodobý předpis z dílny Vojenského historického ústavu popisuje medaili následovně: „Plocha aversu trojúhelníka je červeně smaltována a postříbřena. Ve středu tohoto trojúhelníku je umístěn výrazně profilovaný, černě smaltovaný štít se stříbrným orámováním. Na střed štítu je položen plastický husitský kalich stříbrné barvy, který překrývá lebka se zkříženými hnáty. Kalich je podložen svisle položeným husitským palcátem s hlavicí pokrytou hřeby a vodorovně položeným římským mečem, obráceným k pravé straně. V červené ploše při levém okraji štítu s přesahem k pravému je umístěna stříbrná vavřínová ratolest. Při vrcholu trojúhelníka se nachází dvouřádkový letopočet: 1917–1947 a při dolní straně nápis: 1. ÚDERNÝ PRAPOR RUS. LEG.

Reversu dominuje portrét dívky, symbolizující republiku a nápis: VĚRNI ZŮSTANEME.“

Toliko k popisu medaile jako takové. Zbývá snad ještě popsat stuhu, která jest kombinací černé, bílé a modré, přičemž se jedná o barvy útvaru a o barvy města Domažlice, kde byl navazující útvar posádkou. Po návratu do vlasti byl I. Úderný prapor po organizačních změnách sloučen s dvěma mysliveckými prapory a vznikl nový Hraničářský prapor 6 v Domažlicích. Od roku 1922 nesl hrdý přívlastek Sibiřských úderníků.

Autorem medaile je úderník a pozdější výtvarník Jan Mayer. Ražbu provedla firma Karnet-Kyselý Praha. Celkem bylo vyraženo 500 kusů těchto medailí. Každá medaile byla číslována a byl k ní přiřazen dekret se stejným číslem. Zde na ukázku dekret, dokazující udělení medaili paní Marii Háskové, manželce velitele Úderného praporu Rudolfa Háska.

Pamětní medailí Úderného praporu se inspiroval i jeden novodobý pamětní odznak, konkrétně se jedná o Pamětní odznak 4. průzkumného praporu Bechyně z roku 2004, který byl zhotoven k 10. výročí vzniku 4. průzkumného praporu.

Zdroje:

Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, Ministerstvo obrany – AVIS 2007, s. 70/71

Měřička V., Československé řády a vyznamenání, IV. Část, Stanovy jubilejní medaile I. Úderného praporu ruských legií

Vojenský historický ústav Praha: Pamětní medaile 1. úderného praporu ruských legií