Cedule označující oddělení finanční stráže na Těšínsku

Plechová oválná cedule, která označovala výkonný úřad oddělení finanční stráže na Těšínsku.

Jedná se o velmi zajímavou ceduli jak svým provedením, tak i místem odkud pochází. Cedule byla vyrobena pravděpodobně ve druhé půli 30. let minulého století a je smaltovaná. Její rozměry jsou úctyhodné – na výšku měří 90, na šířku pak 60 centimetrů. U označování úřadů finanční stráže není doposud znám předpis, který by provedení cedulí blíže specifikoval. Zatím je znám pouze výnos Inspekční a organizační kanceláře při presidiu zemského finanční ředitelství v Praze ze srpna 1921, který zaváděl označování úřadů finanční stráže obdélníkovými tabulkami s československým lvem uprostřed a textem v oblouku nad a pod ním.

U četnictva je situace jednodušší, označení četnických úřadů je popsáno poměrně podrobně v kasárním předpise a v jeho doplňcích. A právě doplněk ke kasárnímu předpisu ze září 1932 zaváděl na oválných cedulích označující četnická sídla modré písmo. Do té doby se na četnických cedulích předpisově používalo písmo červené. Jestliže aplikujeme znalosti z četnictva analogií na finanční stráž, mohla by naše cedule pocházet z druhé půle 30. let minulého století. Dochované cedule označující úřady finanční stráže mají text jak v barvě červené, tak v barvě modré. Zdá se tedy, že ty s modrým textem jsou novější. Předpis, nebo výnos finanční správy pro označování finančních úřadů jistě někde v archivech leží a čeká na své znovuobjevení.

Cedule je dále zajímavá svým česko-polským provedením. Doposud není známa jazyková kombinace odpovídající dochovaného předmětu. Jsou známy cedule v češtině, popř. ve verzích česko-německých. Těch je relativně i dost dochovaných, jak u nás, tak v zahraničí, kam se dostaly jako trofeje po okupaci našeho pohraničí (například v depozitáři muzea ve Freistadtu mají česko-německé cedule označující celní úřad v našich Studánkách a oddělení finanční stráže, obě cedule jsou v provedení s červeným textem). Ovšem jiná cedule v česko-polské mutaci dosud známa není. Cedule pravděpodobně pochází z Těšínska, což je logické. Dvojjazyčné cedule se zhotovovaly na území, kde žilo alespoň 20 % menšinového obyvatelstva.

Další zajímavostí je zpracování cedule. Na ceduli není uveden výrobce. Na drtivé většině cedulí se jméno výrobce uvádělo zcela dole na čelní straně. Existují i cedule bez označení výrobní firmy, ale je jich velmi málo. Určitou zvláštností je i nakřivo vyvedený polský nápis. Při prvorepublikové preciznosti věc podivná. Nezdá se však, že by byl na ceduli doděláván dodatečně. Existuje i možnost, že je cedule pochází z období po roce 1945. Současný stav znalostí nám bohužel nedovoluje na všechny výše uvedené otázky odpovědět. Věříme, že se dočkáme.

A na závěr již jen otázku – existuje nějaká další cedule označující úřad finanční stráže v česko-polské mutaci, nebo jde o jedinou dochovanou ceduli svého druhu? Doufejme, že nikoliv…

Máte-li další informace k této problematice neváhejte nás kontaktovat.


Na památeční fotografii sudetoněmeckých teroristů, z dnes již neznámého místa v našem pohraničí, vidíme i rozstřílenou ceduli označující oddělení finanční stráže v česko-německé mutaci. Cedule je dále i podstatně menší, než prezentovaný exponát.