Pohlednice finanční stráže

Finanční stráž není dnes již příliš známým sborem. Ani v době jejího fungování se ale nejednalo o obecně známou státní ozbrojenou složku. V celním pohraničním pásmu finanční strážníky znali obyvatelé velmi dobře, ale ve vnitrozemí byla finanční stráž velmi málo známa. Jistou výjimku tvořila Praha, Brno a Bratislava, kde finanční strážci spolupůsobili na Potravní dani na čáře. Tato mezi obyvateli neoblíbená služba ovšem na popularitě sboru nepřidala. Většina občanů se domnívala, že hranice republiky střeží armáda, nebo četnictvo. Tyto zkreslené informace čas od času podpořil i denní tisk ve svých nepřesných článcích.

O propagaci činnosti finanční stráže a hájení jejích zájmů se staral Osvětový svaz finanční stráže. Šlo vlastně o odborovou organizaci, která se zasazovala o zlepšení životních a sociálních podmínek finančníků, ale i třeba o zrovnoprávnění služby finanční stráže se službou četnickou. V rámci propagace sboru, aby se existence a činnost finanční stráže dostala do podvědomí široké veřejnosti, vydával Osvětový svaz i propagační pohlednice. Dodnes se porůznu objevují na aukcích.

V naší sbírce se nachází několik kusů těchto pohlednic, ale víme, že sbírka není zdaleka úplná. Známe i další typy pohlednic, které se nám doposud nepodařilo získat. Pohlednice vycházely v několika sériích a v různých letech. Informace k jejich vydávání, počtům apod. však chybí. Většina pohlednic je číslována a označena jako „Dopisnice Finanční stráže“. Dopisnice č. 1 je známá barevná pohlednice s motivem „Stůj, finanční stráž!“. Ostatní pohlednice jsou již jen černobílé a ve sbírce máme čísla 5, 6, 7, 8, 10 a pohlednice s nečitelným číslem, možná 9.

Autorem kreseb na většině těchto pohlednic je M. V. Loula. Další autoři jsou František Šída a Hynek Pavlů. Hynek Pavlů je i autorem dopisnice, která z výše uvedené řady vybočuje. Jde o pohlednici s kresbou budovy celního úřadu ve Vyšném Komárníku. Tato dopisnice je bez jakéhokoli přesnějšího určení. Není číslována, není označena jako dopisnice finanční stráže a ani na ní uveden vydavatel. Všechny ostatní známé pohlednice finanční stráže vydala firma Racek.

Autoři pohlednic byli pravděpodobně většinou i příslušníky finanční stráže. M. V. Loulu se zatím nepodařilo identifikovat. Další z autorů, František Šída, sloužil u sboru od roku 1921 a v roce 1938 sloužil coby vrchní respicient jako správce oddělení Nižní Verecky na Podkarpatské Rusi.

U osoby Hynka Pavlů se zastavme o trošku déle. Sloužil u sboru finanční stráže od roku 1923 a jelikož vlastním jeho pozůstalost, co se týká služby u finanční stráže, můžeme se mu na přiloženém snímku podívat do tváře. Hynek Pavlů byl svědomitý a současně velmi zručný muž. Na snímku opravuje barvu hraničního kamene v Dukelském průsmyku, kde ve 30. letech sloužil a tamní budova celního úřadu a finanční stráže se díky jemu dostaly i na pohlednici. V roce 1938 sloužil v Děvíně u Bratislavy, po rozbití republiky byl přeložen na Moravu, kde již zůstal.


Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice