Pamětní medaile 3. čs. střeleckého pluku

Hodnoty tradic prvního odboje se v meziválečném období v otázce faleristiky neprojevily tak intenzivně, jako v jiných celospolečenských oblastech. Legionáři byli za své úsilí v boji o samostatný stát oceněni trojicí oficiálních dekorací – Československým válečným křížem, Československou revoluční medailí a Československou medailí Vítězství.

Pamětní plukovní medaile tak začaly vznikat až po druhé světové válce, v letech 1946–1948, v souvislosti s 30. výročím říjnových událostí roku 1918 i výročím založení většiny legionářských jednotek.

Pamětní medaile 3. čs. střeleckého pluku byla zřízena u příležitosti 30. výročí založení jednotky v roce 1946. Medaile je ražená z bronzu o síle 3 mm a průměru 37 mm. Bronzová patina byla ponechána v tmavém odstínu. Na aversu medaile se nachází zobrazený husitský hejtman Jan Žižka z poloprofilu, opírající se o pavézu a nápisem „S NÍM VŽDYCKY ZVÍTĚZÍTE“. Na reversu medaile je umístěna plastika husitského kalichu s trnovou korunou a pojmenováním medaile „MEDAILE TROCNOVSKÉHO HRDINY“. Číslovka „3“ mezi lipovou ratolestí označuje 3. čs. střelecký pluk.

Medaile je zavěšena průvlakem na černou stuhu s červenými pruhy o šířce 40 mm.

Pluk hrdě nesoucí jméno slavného husitského vojevůdce vznikl v Treskyni na jaře 1917 rozšířením III. praporu 1. čs. střeleckého pluku. V červenci 1917 se zapojil do bojů v bitvě u Zborova, jeho vojáci absolvovali Tarnopolský ústup. Po vystoupení armádního sboru proti sovětům se účastnil dobytí Čeljabinsku, Trojicka, Zlatoústu a Jekatěrinburku. Z protibolševické fronty byl stažen koncem listopadu 1918. Od jara 1919 byl pak nasazen k ochraně magistrály u Irkutska. Evakuován byl v březnu 1920.

Od svého vzniku v jeho čele stáli významní důstojníci ruské i české národnosti. Prvním velitelem byl Nikolaj Pětrovič Mamontov, dále Sergěj Nikolajevič Vojcechovskij nebo Matěj Němec.

Zdroje:
František LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů a vyznamenání. Nakladatelství LIBRI 1995,
Jan BIEDERMAN, Vzpomínka na službu a vítězství ve Velké válce, Československé pamětní plukovní medaile z muzejní sbírky VHÚ, in. Historie a vojenství, Ročník LXVII, 3/2018, s. 88–97