Pokrývky hlavy finanční stráže – Tschako

Finanční stráž byla vytvořena v roce 1843 sloučením již existujících sborů, tedy na hranicích stojící pohraniční stráže (Grenzwache) a ve vnitrozemí fungující důchodkové stráže (Gefällenwache). Již v prvním stejnokrojovém předpisu z roku 1843 je jako pokrývka hlavy pro mužstvo předepsáno čáko (Tschako). Čáko se nosilo do služby, mimo službu mohlo mužstvo finanční stráže nosit kulatou čepici z tmavozeleného sukna (Lagerkappe) se žlutým císařským orlem. Čáko finanční stráže kopírovalo svým tvarem čáky zavedené u armády a v průběhu let se jeho tvar i provedení měnilo.

Nařízením ministerstva financí z června roku 1862 přestali příslušníci mužstva finanční stráže nosit čáko do služby, ale nosili ho pouze při v ministerském nařízení uvedených činnostech, slavnostních příležitostech a mimo službu o nedělích či svátcích. Čáko začalo plnit funkci slavnostní pokrývky hlavy. Do služby pak již mužstvo nosilo služební čapku z tmavě zeleného sukna s císařským orlem vpředu nahoře.

V roce 1907 došlo k vydání nového služebního předpisu pro finanční stráž, který zavedl i změny ve stejnokrojových součástkách finanční stráže. Jako pokrývka hlavy mužstva finanční stráže se i nadále používalo čáko a soukenná čepice. Čáko se zhotovovalo z matně černé vodě odolné plsti. Vršek čáka byl kožený. Čáko se směrem nahoru zužovalo a celkově bylo sklopeno dopředu. Kšilt se zhotovoval z černé kůže a byl jako veškeré kožené doplňky na čáku lakován. Vpředu se na čáku nacházel císařský orel zhotovený z bílého kovu. Nad orlem byla umístěna rozeta z bílého kovu. Uprostřed rozety byl na světlezeleném poli připevněn postříbřený císařský dvouhlavý orel. Prýmky na čáku byly předepsány následovně: pro vrchní respicienty a respicienty světlezelený hedvábný prýmek 5 centimetrů vysoký, uprostřed s 6-ti milimetrovým stříbrným proužkem; vrchní dozorci a definitivní dozorci pak nosili světlezelený prýmek 4 centimetry vysoký a hladký. Čáko se nosilo při kontrolách oddělení, přehlídkách finanční stráže, slavnostech a na základě rozkazu nadřízených.

Na snímku je čáko dle předpisu z roku 1907 pro respicienty a vrchní respicienty.