Pokrývky hlavy finanční stráže – úřednický klobouk

Úředníci finanční stráže byli rakouští státní úředníci a tak jejich stejnokroj obecně odpovídal stejnokrojům státních úředníků.

Podle prvního služebního předpisu finanční stráže z roku 1843 byl jednou z pokrývek hlavy úředníků třírohý klobouk s hedvábnými bílo-stříbrno-červenými střapci a černým péřovým chocholem. Na klobouku se nacházela stříbrná rozeta se stříbrným knoflíkem s iniciálami císařského veličenstva. V roce 1849 vyšel nový stejnokrojový předpis pro rakouské státní úředníky a v následujícím roce i nový stejnokrojový předpis pro finanční stráž. Klobouk úředníků byl nadále dvourohý, černý péřový chochol zůstal. Provedení prýmků a orlíčků se lišilo dle hodností. Vzhledem k tomu, že postupem času docházelo u finanční stráže v různých zemích monarchie k stejnokrojovým odchylkám a vzhledem k úpravě stejnokrojů u armády, byl z důvodu sjednocení stejnokrojů roku 1858 nový stejnokrojový předpis. Úředníci finanční stráže nadále nosili dvourohý klobouk, stejný jaký byl předepsán pro státní úředníky příslušné hodnostní třídy, s černým péřovým chocholem a se stříbrnou vyšívanou rozetou, v jejímž centru byl na červeném poli připevněn císařský dvouhlavý orel.

V roce 1889 byl vydán nový stejnokrojový předpis pro státní úředníky. Tomuto předpisu odpovídá i klobouk na snímku. Tento typ klobouku nosili úředníci 4. kategorie, IX. až XI. důstojenské (hodnostní) třídy. Jde tedy o klobouk pro nejnižší úřednickou kategorii. Klobouk se obecně nosil k slavnostnímu (gala) stejnokroji. Úředníci 4. kategorie, na rozdíl od úředníků 1. až 3. kategorie neměli slavnostní (gala) stejnokroj a na slavnostní a zvláštní příležitosti se dostavovali ve služebním stejnokroji a právě s předmětným kloboukem.

Klobouk je vyroben z černé hedvábné plsti, skládá se z kulaté hlavy a střechy. Klobouk měl podbradek. Kraj střechy je lemován hedvábnou 3,5 centimetru širokou hedvábnou stuhou, která je přišita tak, že je částečně dovnitř střechy klobouku zahnutá. Na pravé straně střechy uprostřed má klobouk vázanou stuhu (kokardu). Klička na klobouku, která je připevněna uniformním knoflíčkem, je u klobouku pro 4. kategorii úřednickou tvořena zlatým, 2,6 centimetru širokým, prýmkem. V obou rozích klobouku leží velké zlaté růžice s černým štítkem a zlatě vyšitým císařským orlem. Na klobouk se připevňoval chochol zhotovený z dolu visících černých kohoutích per (na snímku není). Klobouky úředníků vyšších kategorií pak měly různá vylepšení.

U finanční stráže nosili popisovaný typ klobouku vrchní komisaři II. třídy a komisaři finanční stráže I. i II. třídy. Tito všichni patřili do 4. kategorie. IX. až XI. hodnostní třídy. Z výkonných úředníků finanční stráže patřil pouze vrchní komisař I. třídy do 3. kategorie (VIII. hodnostní třída).

Tento typ klobouku se nosil při slavnostních a zvláštních příležitostech až do konce trvání monarchie.