Čepice dozorce finanční stráže

V našich sbírkách se nachází i tato zajímavá čepice dozorce finanční stráže ve druhé polovici čekatelské doby. A proč je tato krásná čepice tolik zajímavá? Protože jde vlastně o jakýsi originální a dobový „bastl“.

Odznak, knoflíčky, podbradník, distinkce i štítek (kšilt) odpovídají stavu dle stejnokrojového předpisu pro finanční stráž z roku 1938 (vl. nař. č. 106/1938 Sb.). Provedení dýnka však odpovídá předchozímu stejnokrojovému předpisu z roku 1930.

Dýnko tvarově přesně odpovídá předpisu z roku 1930, je řádně vyztužené papírem a má předpisový střih. Tomuto tvaru dýnka by odpovídal štítek, kšilt, kožený a lakovaný. Naše čepice má však štítek potažený látkou v provedení, podle již zmíněného předpisu z roku 1938. Nelze ale říci, že by vydání nového předpisu v roce 1938 někdo nechal čepici upravovat, protože látka na dýnku i štítku je identická. Látka je sice na stejnokroje finanční stráže až nezvykle tmavá, ale je identická a celá čepice vznikla ve stejné době, byla ušita najednou.

Jedná se tedy patrně o jakýsi mezistav, kdy část čepice byla zhotovena dle původního vzoru z 30. let a část čepice již podle nového vzoru z roku 1938. Možná se zužitkovávaly staré zásoby. Výrobní firma měla skladem rozpracované části čepic dle staršího předpisu a připojila k nim již části dle předpisu nového. Dnes to již těžko někdo zjistí. Každopádně jde o krásný sbírkový předmět v dobré fyzické kondici.