Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Nadcházející akce

21.12. 100. výročí příjezdu T. G. Masaryka do Československa
22.12. 100. výročí příjezdu T. G. Masaryka do Československa
7.3. Výročí narození T. G. Masaryka
15.3. Výročí okupace českých zemí v roce 1939

KNIHA

Obálka knihy

Svobodu nebo smrt!

Publikace „Svobodu nebo smrt!“ mapuje stručně vývoj čs. legií v Rusku, Itálii a Francii a přibližuje vznik i bojovou cestu praporu úderníků. Publikace byla vydána u příležitosti smrti jednoho z nich – Josefa Vaňka.

Více