XVIII. Konference policejních historiků

Jaroslav Beneš 01.11.2023

Ve dnech 9. až 11. listopadu 2023 se v Muzeu Policie ČR uskutečnila již tradiční konference zájemců o historii bezpečnostních sborů. Osmnáctý ročník konference opět ukázal, že tato akce má velmi vysokou úroveň. A to jak počtem významných přednášejících odborníků, tak i obsahem jednotlivých příspěvků.

Nebylo to letos poprvé, co měla naše jednota zastoupení na tomto velmi zajímavém setkání. Naší mladoboleslavskou jednotu na právě proběhlé konferenci zastoupil bratr Jaroslav Beneš, který svou přednáškou otevíral druhý den konference. Jeho přednáška se týkala srovnávání hodností c.k. četnictva a c.k. finanční stráže v rámci habsburské monarchie, a především při společné vojenské ochranné hraniční službě v letech 1907-1918. A i když se to na první pohled nezdá, toto téma má mnoho, co společného s pozdější československou Stráží obrany státu. Přednáška měla úspěch, o čemž svědčí i řada dotazů po jejím skončení.

Celou konferenci lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Podobná setkání jsou velmi přínosná, neboť se zde setkávají, vzájemně navazují kontakty a vyměňují si informace amatérští zájemci i profesionální historici. Další ročníky právě proběhlé konference jsou tedy jedině žádoucí.