Oslavy 105. výročí v regionu Mladoboleslavska

Tomáš Pilvousek 17.11.2023

Významné 105. výročí vzniku samostatného československého státu si Mladá Boleslav připomněla hned sérií akcí, které byly zahájeny v 9:30 vyvěšením státního praporu na Staroměstském náměstí. Právě na tomto místě byly 28. října 1918 obyvatelé města zpraveni o revolučních událostech v Praze a náměstí se tak stalo centrem vzrušené nálady. Státní vlajku symbolicky vztyčil člen naší mladoboleslavské jednoty, válečný veterán br. plk. Jaroslav Kuba.

Po krátké ceremonii bylo v 10 hodin dopoledne zahájeno slavnostní shromáždění na Komenského náměstí u památníku padlých občanů města Mladá Boleslav. Za účasti mažoretek, orchestru Škoda Auto a pěveckého souboru Paprsek byly veřejnosti připomenuty nejenom historické aspekty 105 let staré události, ale také přesah do moderní české společnosti. Své projevy přednesla náměstkyně primátora města paní Miroslava Kašpárková a předseda mladoboleslavské jednoty Tomáš Pilvousek. Důstojnou kulisu celého shromáždění doplnili legionáři formou čestné stráže praporu mladoboleslavské jednoty a jednotkou čestné salvy. Věříme, že jsme vhodně připomněli nejenom nejdůležitější historický mezník našeho národa ve 20. století, ale také se důstojně poklonili památce zakladatelů státu.

Závěr slavností se pak přesunul do podvečerních hodin, kdy vyrazil lampionový průvod s hojnou účastí nejmenších. Na Komenského náměstí zazněly výstřely čestné salvy a radnice se alespoň na chvíli zahalila do národních barev

Tím ovšem program pro naši jednotu zdaleka nekončil…

28. říjen 2023 v Dobrovici a Sýčině

Vznik samostatného Československa si při 105. výročí připomněli i na různých místech regionu. Naše mladoboleslavská Jednota přijala pozvání do nedaleké Dobrovice, kde z piedestalu na náměstí zhlíží socha T. G. Masaryka, jediná svého druhu v našem okrese. Po napochodování k pomníku, následováni zástupci místních hasičů a baráčníků, nás přivítal pan starosta Mgr. Tomáš Sedláček a promluvil o odkazu 28. října pro naši společnost. Historické souvislosti doplnil svým projevem předseda Jednoty br. Ing. Tomáš Pilvousek. Následně se náměstím rozhostil hlas mladé slečny Ellenky Kubátové, která si pro tuto oslavu připravila několik vlasteneckých básní a písní. Přítomní položili květiny a naši zástupci – legionáři – vystřelili čestnou salvu za republiku.

V nedaleké Sýčině už v tu dobu „finišovaly“ přípravy a neměli nám za zlé, že jsme dorazili s mírným zpožděním. Zástupci mladoboleslavské Jednoty ČsOL napochodovali od osadní budovy k místnímu pomníku padlým, kde je za celou obec přivítala předsedkyně osadního výboru paní Bc. Eva Gapková. Br. Tomáš Pilvousek ocenil, že i na malých obcích si připomínají významná výročí našich dějin a došlo k položení květinových darů. Vzpomněl i skutečnost, že jsme v této obci před 5 lety měli tu čest, zasadit Lípu republiky při 100. výročí, a jsme v úzkém spojení při pořádání kulturních a osvětových akcí. Následně místní, za živého hudebního doprovodu, zazpívali symbolickou „Ach synku, synku“ a děti zarecitovaly básničky k tomuto jubileu. Na oslavu republiky jsme pak opět vystřelili čestnou salvu a společně jsme zazpívali státní hymnu. Ještě drobné pohoštění a pospíchali jsme vstříc dalšímu programu – konkrétně vzpomínce v Bělé pod Bezdězem.

28. říjen 2023 v Bělé pod Bezdězem

Tak jako v jiných obcích, také v Bělé pod Bezdězem jsme si 28. října připomněli vznik samostatného Československa, od jehož založení uplynulo již 105 let. Vzpomínkové setkání zorganizovala Městská kulturní zařízení pod vedením svého ředitele Petra Matouška, který celou akci také moderoval.

Úvodního slova se ujala starostka města, paní Jitka Tošovská, přivítala přítomné hosty, zástupce spolků i spoluobčany a krátce pohovořila o významu tohoto dne. Se svými projevy následovali místostarosta obce, pan Dušan Hýbner, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pan Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. a místopředseda Československé obce legionářské, pan Ing. Tomáš Pilvousek Ph.D. Dalším krokem bylo položení květinových darů představiteli města, panem poslancem, zástupci místních organizací Junák – český skaut, Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické, TJ Sokol - oddílu házené, 1.FC – klubu sportovního šermu, Sboru dobrovolných hasičů, Muzea Podbezdězí a ČsOL Mladá Boleslav.

Po položení květin následovala salva na počest republiky v podání stejnokrojovaných členů ČsOL. Ti také spolu se místními skauty zajistili čestné stráže u pomníku Na stráž, kde se celá vzpomínka konala. Po doznění tónů státní hymny si na úplný závěr připravil ředitel MKZ a zároveň principál Divadýlka na dlani, Petr Matoušek krátký exkurs do minulosti. Před našimi užaslými zraky požádal o krátkou zdravici prvního presidenta Československé republiky, Tomáše Garrigua Masaryka. Toho ztvárnil dlouholetý člen Divadýlka na dlani, pan Mgr. Radek Kotlaba.

Této důstojné vzpomínky jsme se rádi zúčastnily a věříme, že v příštích letech se naše spolupráce stane tradicí.