Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Východočeši pod císařským praporem

...

Autor: Lukáš Dulíček

Rozsah: 236 stran B5, cca 100 dobových fotografií, 20 barevných náčrtů a map

Vydání: 2019

Vydavatelství: Ing. Jan ŠKODA - Fortprint


Monografie "Východočeši pod císařským praporem" zpracovává operační dějiny rakousko-uherského pěšího pluku č. 18 v první světové válce. Tento pluk byl doplňován z doplňovacího okresu Hradec Králové. Tři čtvrtiny jeho mužstva tvořili Češi, zbytek čeští Němci. Pluk se účastnil bojů na východní frontě, v Srbsku a v Itálii. Kromě hlavního svazku pluku samostatně působily dva jeho detašované prapory. V knize je podán komplexní výklad dějin pluku na všech bojištích v celém období let 1914–18. Kromě toho je čtenář stručně seznámen i se souvisejícími tématy, jako je organizace rakousko-uherské armády, postavení českých vojáků či dějiny pluku před rokem 1914. Samostatná kapitola je věnována také vybraným tématům z dějin náhradního praporu umístěného v zázemí (konkrétně v České Lípě), včetně jeho účasti na obsazování severočeského pohraničí po převratu v listopadu a prosinci 1918.

Kromě zpracování faktografie si kniha klade za cíl také hlubší zamyšlení nad rolí českých vojáků v rakousko-uherské armádě za první světové války. Tím se řadí mezi práce, které se dotýkají živě diskutovaného "sporu o českého vojáka Velké války", který inicioval svými pracemi v nedávné době zejména Josef Fučík.

Autor monografie Lukáš Dulíček při její tvorbě využil v široké míře archivní prameny z VHA v Praze a z Kriegsarchivu ve Vídni, dále českojazyčnou i německojazyčnou odbornou a memoárovou literaturu. Kniha obsahuje desítky map a dobových fotografií, je vybavená mj. podrobným poznámkovým aparátem, bibliografií a výběrovým rejstříkem pěších jednotek. Autor je členem Historického C. k. Řadového pěšího pluku č. 18, z. s., který se spolu Jednotou ČsOL v Mladé Boleslavi podílel na vydání knihy.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Padlým v Artois

Publikace Padlým v Artois seznamuje čtenáře s historií roty Nazdar, prvoválečné legionářské jednotky ve Francii a s historií Hraničářského praporu 2, tělesa čs. branné moci určeného pro službu v pohraničí na Trutnovsku, který od roku 1932 nesl čestný název „Roty Nazdar".

Více

KNIHA

Obálka knihy

Celní úřad Horní Světlá

K výročí 20. let výstavby pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá / Waltersdorf vydala Československá obec legionářská brožuru, která osvětluje historii místa i důvody výstavby pomníku.

Více