Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách

...

Autor: Jaroslav Beneš

Rozsah: 188 stran A5, cca 180 fotografií, barevná příloha

Vydání: září 2013

Vydavatelství: FORTprint

Cena: 200Kč

Do košíku

V sobotu 21. září 2013 byla ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, v rámci vernisáže výstavy o finanční stráži v Lužických horách, pokřtěna nová kniha Jaroslava Beneše "Střípky z dějin finanční stráže v Lužických horách". Autor v knize mapuje historii sboru finanční stráže v regionu Lužických hor, kde působily inspektoráty finanční stráže v Dolní Světlé a Petrovicích s podřízenými odděleními v Lesné, Dolní Světlé, Krompachu, Heřmanicích, Petrovicích a Rynolticích. Finanční stráž byl ozbrojený sbor, který patřil do rezortu ministerstva financí a byl určen ke střežení státní hranice.

Autor se v knize věnuje mapování historie sboru v oblasti Lužických hor od jeho vzniku v roce 1843, nastíněn je organizační vývoj před rokem 1918 a pozornost je samozřejmě věnována i činnosti finanční stráže v období první Československé republiky. Obsáhle je v knize popsáno zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu ve druhé polovině 30. let minulého století a pak především osudy finanční stráže v Lužických horách od září do října 1938. Popsán je i ústup z hranic po mnichovské dohodě a služba na nových hranicích. Finanční stráž byla zlikvidována v roce 1940, mnoho z jejich příslušníků se ale zapojilo do odboje. I této stránce z historie sboru je v knize věnována pozornost.

V roce 1945 byla finanční stráž obnovena a jak je v knize zdůrazněno, stala se, mimo svoji rezortní službu, významnou činitelkou v rozvoji života v osvobozeném pohraničí. Nová doba ovšem finanční stráži již nepřála a po komunistickém převratu v únoru 1948 bylo jen otázkou času, kdy dojde k její likvidaci. I této poslední a smutné kapitole v historii finanční stráže je v knize věnována pozornost.

Mimo výše uvedené autor věnuje dostatek prostoru i popisu jednotlivých úřadů finanční stráže v Lužických horách, jejich vývoji a personálnímu obsazení. Velký prostor je věnován i historii lužickohorských celních úřadů, které fungovaly na hraničních přechodech v Horní Světlé, Krompachu-Valech a Petrovicích a jejichž historie je již také téměř zapomenuta.

Kniha na svých téměř dvou set stranách textu přináší nejen mnoho informací z regionální historie sboru finanční stráže, ale i informace k historii obcí v Lužických horách. Kniha obsahuje více jak 170 dobových fotografií, které často pochází ze soukromých archivů rodin bývalých strážců hranice a jsou tak unikátním dokumentem k historii jak sboru, tak míst v Lužických horách.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Padlým v Artois

Publikace Padlým v Artois seznamuje čtenáře s historií roty Nazdar, prvoválečné legionářské jednotky ve Francii a s historií Hraničářského praporu 2, tělesa čs. branné moci určeného pro službu v pohraničí na Trutnovsku, který od roku 1932 nesl čestný název „Roty Nazdar".

Více

KNIHA

Obálka knihy

Celní úřad Horní Světlá

K výročí 20. let výstavby pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá / Waltersdorf vydala Československá obec legionářská brožuru, která osvětluje historii místa i důvody výstavby pomníku.

Více