Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Stráž obrany státu 1936-1939

...

Autor: Jaroslav Beneš

Rozsah: 368 stran A5, cca 350 fotografií a výkresů (20 barevných)

Vydání: srpen 2007

Vydavatelství: FORTprint


Kniha připomíná historii sboru Stráže obrany státu. Historii sice krátkou, ale zato velmi zajímavou a poučnou. Kniha má za cíl osvětlit vznik a utváření Stráže obrany státu, její vnitřní strukturu, fungování a vývoj, ale i její likvidaci. Kniha se v neposlední řadě zabývá i bojovým nasazením Stráže v letech 1938 a 1939. Oficiálně začala druhá světová válka až 1. září 1939, kdy Německo, se svým slovenským spojencem, napadli Polsko. Ale již v roce 1938 bránili naši otcové a dědové se zbraní v ruce naši vlast. Statečně bojovali v řadách stráže za Československou republiku.

Stráž obrany státu byla tvořena především příslušníky tehdejších bezpečnostních sborů – četnictva, finanční stráže a policie s podporou vojenských posil. Hlavní úkol Stráže obrany státu spočíval, v případě náhlého a nenadálého vpádu nepřítele, v uzavření státní hranice a umožnění nástupu armády.

Uplynulo již mnoho desítek let od zřízení jednotek Stráže obrany státu a od jejího bojového vystoupení na hranicích republiky. Pamětníků valem ubývá, ale archivní prameny i dobové fotografie podávají i po tak dlouhém čase svědectví o oné pohnuté době, o době odhodlání i o době zrady.

Kniha byla napsána především na základě podrobného studia archivních dokumentů a zaměřuje se na organizaci a vývoj SOS. Vzpomínky pamětníků a popis bojového nasazení stráže je minimalizován. Tím se kniha liší od většiny dosavadních prací o SOS. I když kniha podle svého názvu se zaměřuje na léta 1936-38, v knize je stručně popsán vývoj Stráže obrany státu ve Slovenském státě a diskuse o znovuobnovení stráže v Československu po roce 1945.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Padlým v Artois

Publikace Padlým v Artois seznamuje čtenáře s historií roty Nazdar, prvoválečné legionářské jednotky ve Francii a s historií Hraničářského praporu 2, tělesa čs. branné moci určeného pro službu v pohraničí na Trutnovsku, který od roku 1932 nesl čestný název „Roty Nazdar".

Více

KNIHA

Obálka knihy

Celní úřad Horní Světlá

K výročí 20. let výstavby pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá / Waltersdorf vydala Československá obec legionářská brožuru, která osvětluje historii místa i důvody výstavby pomníku.

Více