Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Pomník padlým legionářům

...

Autor: kolektiv autorů

Rozsah: 80 stran A5, cca 100 čb. i barevných fotografií, 10 stran barevných tabulek

Vydání: květen 2015

Vydavatelství: FORTprint, Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi

Cena: 120Kč

Do košíku

Pomník padlým legionářům v Mladé Boleslavi prošel od doby svého vzniku překotným vývojem. Ač idea na jeho vybudování byla nastolena již krátce po vzniku Československa, jeho slavnostní odhalení proběhlo až v roce 1923. Pravděpodobně během roku 1940 byl pak pomník na popud nacistické okupační správy odstraněn a převezen neznámo kam. Po ukončení 2. světové války bylo na provizorní podstavec instalováno torzo původní sochy, které se z původního památníku zachovalo. Plány na plnohodnotné obnovení pomníku však, vlivem následujícího politického vývoje, vzaly na dlouhých 40 let komunistického režimu za své. Od znovuobnovení činnosti Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi v roce 1998 byly touto organizací hledány cesty k zplnohodnotnění provizorního stavu pietního místa, které nakonec trvalo bezmála 70 let. Až v roce 2014, po mnoha peripetiích, byl pomník obnoven v podobě, kterou zná mladoboleslavská veřejnost ze současnosti.

O celé této nelehké historii pietního místa pojednává kniha "Pomník padlým legionářům – Historie a současnost symbolu svobody v Mladé Boleslavi". Čtenář v ní nalezne poměrně podrobně zmapován i celý projekt obnovy pomníku, včetně příprav, průběhu výstavby a znovuodhalení.

Stěžejní součástí publikace je seznam padlých legionářů z okresu Mladá Boleslav – jedná se o zatím první komplexní soubor těchto informací s medailonky o těch nejznámějších legionářích z našeho okolí. Nemůže chybět ani všeobecný úvod o československých legiích.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Nosili žluté výložky

Jezdectvo sehrálo významnou roli ve vojenství první republiky Československa. Bylo používáno pro průzkumné, bezpečnostní a pronásledovací mise a bylo nápomocné při udržování pořádku během prvních let nezávislosti země. Použití jezdectva také symbolizovalo suverenitu a moc nového národa a sloužilo jako vizuální reprezentace jeho vojenské síly.

Více