Výstava Trutnovsko 1918–1938

Tomáš Pilvousek 24.09.2018

Netradičně v dopolední 11. hodině, v sobotu 8. září proběhla v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově slavnostní vernisáž výstavy Trutnovsko 1918–1938. Výstava mapuje region Trutnovska v klíčových letech 20. století. Přibližuje specifický rok 1918 v kdysi převážně německém regionu, ale také horečnaté přípravy na obranu republiky v kritickém roce 1938. Návštěvníci výstavy si tak mohou prohlédnout stejnokroje, výstroj i výzbroj složek, které se podílely na hájení suverenity mladé republiky. Některé mnohdy velmi unikátní exponáty přibližují 80 let staré události i meziválečné vojenské dějiny města Trutnov. Výstava je přístupná do konce roku.

Na úvod slavnostní vernisáže promluvil ředitel muzea pan doktor Vlastimil Málek a předseda mladoboleslavské Jednoty ČsOL br. Tomáš Pilvousek. Na vlastní zahájení výstavy dorazila více než stovka návštěvníků.

Ačkoli snahy o obranu mladé republiky byly zmařeny mnichovským diktátem, není možné tvrdit, že se Československo vzdalo bez boje. Boj za udržení samostatného a demokratického státu si v září roku 1938 vybral daň v podobě stovek mrtvých Čechoslováků. Jenom v okolí Trutnova to byli tito hraničáři: vojín Daniel Balla, dozorce finanční stráže František Opočenský, vojín Josef Beran a strážmistr četnictva Eduard Šiman. Naše Jednota si v sobotu 9. září připomněla tyto padlé za svobodu Československa.

Připomenutí mnichovských událostí a obránců hranic považujeme za velmi důležité, a proto je trutnovská výstava již druhá expozice, kterou jsme na dané téma v letošním roce připravili. Od 15. července je přístupná výstava Finanční stráž na Šluknovsku v Muzeu v Rumburku a přístupná bude do 1. listopadu.