Finanční stráž se vrací na sever Čech

Jaroslav Beneš 10.09.2018

Druhá polovina září přinese na sever Čech několik akcí, které připomenou finanční stráž a které organizuje, či se na jejich organizaci podílí naše jednota. Finanční stráž byla ozbrojený a stejnokrojem opatřený sbor, který střežil až do roku 1949 naše státní hranice. Šlo o ozbrojený sbor, který převzala Československá republika z habsburské monarchie, sbor, který nesl hlavní tíhu bojů na podzim roku 1938, a který zlikvidovala komunistická moc na konci roku 1948.

Již od 15. července t. r. probíhá v rumburském muzeu výstava o finanční stráži. Výstava připomíná historii finanční stráže a její organizační vývoj ve Šluknovském výběžku od jejího založení v roce 1843 až do likvidace v průběhu roku 1949. Je zdůrazněno i zapojení finanční stráže do struktur Stráže obrany státu a boj na obranu republiky na podzim roku 1938. Stranou nezůstávají ani informace o obnově finanční stráže v roce 1945, ale i násilné likvidaci v roce 1949. Na výstavě jsou dále k vidění jak stejnokroje finanční stráže z období habsburské monarchie, první československé republiky, protektorátu i z let poválečných, tak i další artefakty jako ukázky výzbroje a výstroje a nejrůznější tiskoviny.

V pátek 28. září, na den sv. Václava proběhne v Krompachu v Čechách od 18 hodin na obecním úřadě přednáška o historii finanční stráže se zaměřením na Lužické hory.

V sobotu 29. září 2018 proběhne od 10 hodin u pomníku čsl. hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf pietní vzpomínka na příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu. U pomníku, který naše jednota odhalila již před 15 lety, společně vzpomeneme statečný boj našich předků na hranicích republiky za svobodu a demokracii naší vlasti.

Od 16 hodin pak bude program pokračovat přednáškou o historii finanční stráže v Rumburském museu. Přednášet bude stejně jako v Krompachu bratr Jaroslav Beneš.

V neděli 30. září pak bude v obci Severní ve Šluknovském výběžku odhalena replika hraničního orientačního sloupu, který byl od 20. let instalován na silničních přechodech Československé republiky.

Jste srdečně zváni na všechny výše uvedené akce. Rádi bychom připomněli historii dnes již polozapomenutého sboru. Sboru mužů, kteří v roce 1938 svými činy dokázali svoji lásku k vlasti, k tehdejšímu Československu. Přijďte se podívat a přenést se o zhruba jedno století zpět.