Přednáška pro studenty Integrované a pedagogické školy v Mladé Boleslavi

Jan Juřena 19.11.2017

Dne 1. listopadu 2017 pokračovaly přednášky o problematice čs. legií pro školy a zájmové instituce, které i v letošním roce zajišťuje naše jednota. Tentokrát jsme přijali pozvání mezi studenty Integrované a pedagogické střední školy v Mladé Boleslavi. Pro žáky dějepisu a společenskovědních oborů jsme připravili tradiční prezentaci, které se ujal br. předseda Tomáš Pilvousek. Bratři Jakub Šíp a Honza Juřena pak přítomné posluchače seznámili s výstrojí a výzbrojí čs. legionářů. Možnost vyzkoušet si výstroj a osahat zbraně vzbudilo u studentů tradiční úspěch. Za návštěvu školy jsme byli odměněni sladkou výslužkou přímo z pekařských dílen školy.