15. Regionální knižní miniveletrh Varnsdorf

Jaroslav Beneš 14.11.2017

V sobotu 11. listopadu se konal v městské knihovně Varnsdorf miniveletrh regionální literatury. Zástupci naší jednoty zde prezentovali naši poslední vydanou knížku, knížku vzpomínek štábního strážmistra Břetislava Bečky "Z mého četnického života". Břetislav Bečka prožil svá služební léta před válkou u četnictva ve Šluknovském výběžku a tak jeho vzpomínky přesně zapadaly do koncepce miniveletrhu. Za jednotu se účastnil br. Jaroslav Beneš ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže a br. Jakub Ruda Mikolášek.

V přízemí a prvním patře knihovny čekala na návštěvníky nabídka především regionálních knih různých vydavatelství a institucí a také nejrůznější rukodělné výrobky a upomínkové předměty. V přízemí bylo také k dispozici občerstvení. V 10 hodin začaly ve velkém přednáškovém sále prezentace jednotlivých knih. Br. Beneš byl podle programu zařazen na 10:45, hned za prezentací našeho kamaráda Radka Andonova, který zde informoval o své knížce pojednávající o Rumburské vzpouře. Prezentace naší knížky vzpomínek štábního strážmistra Břetislava Bečky byla myslím poutavá, bratr Beneš seznámil přítomné nejen knihou a životem Břetislava Bečky, ale i s důvody, které nás vedly k vydání této knihy, a dále také objasnil, proč naše jednota vydává regionální literatury z oblasti Lužických hor a okolí. Nakonec pozval všechny přítomné na výstavu o finanční stráži, kterou budeme v příštím roce v měsících srpnu a září realizovat v museu v Rumburku.