Legiotábor 2023 úspěšně za námi

Michal Beneš 30.10.2023

Během letošních letních prázdnin uspořádala naše mladoboleslavská jednota další ročník legionářského tábora nejenom pro děti členů jednoty. Tak jako v minulosti byl i tento týdenní pobyt zaměřen na turistiku, pobyt v přírodě, ale i seznámení se s vojenskou historií východní části Krkonoš. Tábor byl postaven po předchozích zkušenostech opět v osadě Bobr nedaleko města Žacléře. Domovem se nám staly vojenské stany z dob našich legionářů, samozřejmě dnes vyrobené repliky, nad kterými hrdě vlála státní vlajka.

První naše výprava nemohla směřovat nikam jinam, než na bývalé československé opevnění nad obcí Babí – na pevnost Stachelberg. Při návštěvě tohoto místa jsme se museli zastavit u pamětní desky vojína Josefa Berana, který zde byl v zářiových dnech zastřelen místními Henleinovci, když střežil staveniště budovaného opevnění. Následovala prohlídka nejen povrchu tvrze, ale i jeho atraktivního podzemí. Pro seznámení s okolní krajinou jsme vystoupali na místní rozhlednu Eliška, ze které bylo možné pozorovat nejen pevnostní linii, město Žacléř, ale hlavně krásnou krajinu Krkonoš. Po návratu do tábora jsme byli tak nabití vojensko – hraničářskou tématikou, že jsme s dětmi zahájili střeleckou přípravu. K tomu nám posloužili nejen vzduchovky, ale také replika lehkého kulometu vz. 26 na plastové kuličky.

Následující den byly naším cílem Portášovy Boudy, kde se děti vyřádili v instalované herní krajině, která je tvořena interaktivními dřevěnými sochami připomínající faunu zdejších hor. Cestou jsme se ještě zastavili na Pomezních Boudách, abychom vzpomněli obránce zdejší československé celnice, kterou Němci nakonec v září roku 1938 vypálili. Na Pomezních Boudách jsme se zastavili v místním informačním centru, kde bylo kromě jiného možné prohlédnout zbytky německého letounu Junkers 52, který zde v zimě roku 1945 havaroval.

Jiný den jsme s táborníky zajeli do obce Petříkovice, abychom se zastavili u pomníku, připomínajícího příslušníka finanční stráže Františka Opočenského, který také padl za vlast v dramatické době zářijové krize. Dále jsme zamířili ke státní hranici, dříve dělící Československo od Německa, abychom hledali hraniční kameny se starým označením CS a také ty, které jsou již jako nepotřebné odvalené do místních mokřin.

Jako cíl pro dvoudenní putování byla vybrána Rýchorská Bouda v nadmořské výšce 1002 m n. m., kde jsme i přenocovali, v noci pozorovali hvězdnou oblohu, a brzy ráno pak východ slunce. Cestou na horskou boudu jsme prošli těžké opevnění východních Krkonoš, samostatné pěchotní sruby a linii lehkého opevnění vz. 36 i 37 ve Dvorském lese.

Věříme, že letošní ročník legionářského tábora naplnil očekávání dětí a těšíme se příští rok na další běh.