Pozvání na přednášku „Historie finanční stráže 1843-1949“

Jaroslav Beneš 11.09.2023

Finanční stráž je dnes již téměř zapomenutý sbor, který více jak 100 let střežil naše hranice, ale nejen je. Přednáška seznámí posluchače s celou historií sboru, osvětlí jeho charakteristiku a hlavní úkoly. Počátek sboru se váže k letům 1842/1843, kdy byla finanční stráž založena. Budou ukázány základní milníky v historii finanční stráže od doby habsburské monarchie až do její likvidace v roce 1949. Bude zmíněno i zapojení příslušníků sboru do struktur Stráže obrany státu v letech 1938/1939. V rámci přednášky zazní množství zajímavých příběhů ze života finančních strážníků, přičemž důraz bude položen na oblast blízkou Teplicím.

Přijďte se i Vy dozvědět, proč v habsburské monarchii byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže. Nebo proč má dnes vězeňská služba resortní barvu fialovou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou. A dozvíte se i to, kdo byli strnadi a kdo volavky. Přijděte se i Vy podívat na snímky ze staré Moldavy, Dubí, Cínovce, Krupky, Fojtovic či Habartic nebo z Větrova a řady dalších a dalších míst, kde kdysi finanční stráž pracovala.

Těšíme se na vaši účast.