Přednáška o historii Finanční stráže v Teplicích

Jaroslav Beneš 20.09.2023

Ve středu 20. září 2023 se od 18 hodin uskutečnila v Regionální knihovně Teplice Mostě přednáška o historii Finanční stráže. Ve stejnokroji ministerského inspektora finanční stráže přednášel br. Jaroslav Beneš z naší mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské. Z jednoty se dále účastnil bratr Marek Pelc, který svým stejnokrojem respicenta finanční stráže přispěl k oživení celé akce.

Přednáška byla rozdělena do tří hlavních částí. V první části byli posluchači seznámeni s charakteristikou sboru finanční stráže, jejími hlavními úkoly a její historií. Počátek historie sboru se váže k letům 1842 a 1843, kdy byla finanční stráž založena. Dále pokračovala přednáška přehledem základních milníků v historickém vývoji finanční stráže od doby Habsburské monarchie až ke tragickým událostem roku 1938. Předkládané informace, zajímavosti ze služby i humorné příběhy z hranice byly zaměřeny na Teplice a blízké okolí.

Ve druhé části přenášky bylo ukázáno zapojení příslušníků finanční stráže do struktury Stráže obrany státu. Finanční stráž nesla z velké části na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Závěrečný blok posluchače seznámil s jednotlivými výkonnými úřady finanční stráže na Teplicku, tedy s jednotlivými inspektoráty a odděleními finanční stráže.

V průběhu přednášky zaznělo množství velmi zajímavých a konkrétních příběhů z praktického života příslušníků sboru. Kdo dnes například ví, že byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže v habsburské monarchii a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba výložkovou barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou? A posluchači se i dozvěděli i to, proč je důležité míti pokropenou čepici, kdo to byli strnadi a kdo volavky, ale i to, že ne vše, co bučí v lese, musí být kráva.

Přednášku, která trvala dvě hodiny byla ukončena dlouhým potleskem a poté se ještě živě diskutovalo. Přednášku navštívilo přibližně 40 posluchačů. Nikdo z přítomných během přednášky neusnul, a tak jak posluchači, tak přednášející odcházeli velmi spokojeni.