Pouť do Darney

Jiří Drábek 29.06.2023

Při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky a 105. výročí přísahy československých legionářů ze střeleckých pluků 21 a 22, vzniklých na přelomu let 1917 a 1918 v městech Cognac a Jarnac, zorganizovala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR pouť do Darney, kde 30. června proběhla přísaha a 21. pluk převzal svůj prapor. Oba útvary čítaly přibližně 6000 legionářů a po přísaze v Darney se účastnili bojů na západní frontě (v oblastech Vogéz, Terronu a Vouziers) a bojů o československé hranice po vzniku naší republiky v roce 1919 s Polskem a Maďarskem. Za naši jednotu se akce zúčastnili bratři Tomáš a Jiří Drábkovi.

Autobus s účastníky poutě vyrazil na cestu 29. června večer. Do Darney dorazil následujícího dne ráno. Pietní akt se uskutečnil okolo poledne. K autobusové skupině se před pietním aktem připojila delegace cestující letecky. Českou republiku zastupoval na pietním aktu vrchní ředitel sekce výzbroje a akvizic Ministerstva obrany ČR Lubor Koudelka. Po ceremoniálu proběhla recepce v blízkosti Československého muzea v Darney, které si mohli účastníci poutě prohlédnout. V Darney proběhl ještě krátký pietní akt u pamětní desky připomínající návštěvu Tomáše Garriqua Masaryka. Den byl završen návštěvou amerického vojenského hřbitova ve městě Epinal. Oběti amerických vojáků byly uctěny krátkou pietou.

Prvního července byla provedena poslední vzpomínková akce celé poutě. Ta proběhla na francouzském vojenském hřbitově v Cernay, kde leží pohřbeni čs. legionáři, kteří padli v bojích ve Vogézách nebo zemřeli na nemoci, zranění nebo jako důsledek nešťastných nehod během výcviku v Darney (především výcviku používání ručních granátů). Cesta zpět do Prahy byla předělena návštěvou technického muzea v německém Sinsheimu. Do Prahy dorazila pouť téhož dne večer.