Rekonstrukce „řopíku“ a druhé pracovní nasazení

Jakub Mikolášek 16.07.2023

Tím, jak se blížil původní termín 2. letošní pracovní akce, sledovali jsme bedlivě výhledy počasí. Vzhledem k plánovaným činnostem jsme totiž nemohli připustit „mokrou“ variantu. Poté, co se předpověď ustálila na extrémních vedrech, doporučení nevycházet a vyhnout se zátěžovým aktivitám, utvrdili jsme se, že plánovaný termín brigády 15.–16. července je tím jediným správným.

Vyzbrojeni nadšením, speciálními stavebními hmotami a dalšími zásobami včetně soudku, jsme v sobotu dopoledne dorazili k „řopíku“. Každému byla přidělena nějaká činnost a práce se poměrně rychle rozjely. Omítka procházela intenzivní očistou vysokotlakým čističem, takže jsme zanedlouho museli doplňovat zásoby vody. Zatímco se „řopík“ osvěžoval sprchou z vapky, my ostatní jsme naopak sledovali, jak teplota vzduchu postupně stoupá. Po chutném obědě a technologickém oddechu jsme pokračovali, až v pozdním odpoledni jsme došli k závěru, že je již ten pravý čas na hlavní hřeb programu. Na problematická místa stropního oblouku jsme začali nanášet speciální hydroizolační stěrku, jejíž aplikace zabrala asi 2 hodiny. Po jejím dokončení a úklidu pracoviště jsme využili nedalekého zatopeného lomu, ve kterém jsme se po úmorném dni osvěžili. Večer pak patřil posezení v trutnovské restauraci, azyl pro přenocování se vší ochotou poskytl br. Vašata.

Na neděli byla předpověď velkým otazníkem, jelikož numerické modely, zřejmě s ohledem na sobotní extrémní zatížení, nepracovaly spolehlivě. Z avizované bouře byla naštěstí jen drobná dešťová přeháňka, a tak jsme kolem 10. hodiny mohli pokračovat s aplikací 2. a následně odpoledne i 3. vrstvy hydroizolační stěrky. Mimo to došlo k opravám venkovních omítek, především okolo vchodu, a úpravám kamenné rovnaniny za pravým krycím uchem objektu. V podvečer, po úspěšném dokončení všech stavebních prací, jsme se krátce pokochali pohledem na objekt, který vypadal oproti minulé brigádě už značně veseleji. Následovalo nekonečné balení a úklid a večer rozjezd do svých domovů.

Náročného víkendu se zúčastnili bratři Fuksa, Juřena, Koštejn, Kratochvíl a Mikolášek, na neděli naše řady posílil ještě Honza Žabka. Splnili jsme všechny naplánované předpoklady pro to, abychom při poslední letošní pracovní akci mohli dokončit exteriér objektu krycím nátěrem.

Řopíku zdar!