Rekonstrukce objektu G-2/98/A-180, příběh začíná…

Jakub Mikolášek 03.06.2023

Naše Jednota se v letošním roce odhodlala k rekonstrukci objektu předválečného opevnění, což byl dávný sen mnoha jejích bratří. Pro tyto účely jsme využili nabídky br. Kratochvíla a domluvili se na společné participaci na tzv. „řopíku“. Konkrétně se jedná se o objekt lehkého opevnění G-2/98/A-180, nacházející se u Zlaté Olešnice na Trutnovsku.

Pro letošní rok byly naplánovány 3 víkendové brigády, z nichž první proběhla 3.–4. června. Sešli jsme se na místě v sobotních 9 hodin a práce se rozjely téměř okamžitě, vše šlapalo podle plánu a harmonogramu. Podařilo se očistit strop objektu, odstranit nesoudržné vrstvy oblé přístropní části omítky a betonu a předmětné plochy očistit tlakovou vodou. V neděli se pokračovalo sanováním obnažených konstrukcí speciální hydroizolační omítkou, od níž si, spolu s dalšími opatřeními v budoucnu, slibujeme omezení zatékání do interiéru objektu. Souběžně s těmito činnostmi probíhala údržba okolí objektu, kde brášci s "křoviňáky", hráběmi a lopatami odvedli pořádný kus práce. Velký dík patří bratřím „modelářům“, kteří se se vší trpělivostí (tj. do nedělních 19 hodin) zhostili zodpovědného úkolu tvarování oblého přechodu stropní desky. No a aby nikdo neztrácel výkon, tak se br. "kuchtík" Juřínek postaral o „polní kuchyni“ a další zásobování. Zázemí a střechu nad hlavou poskytl bř. předseda v nedaleké chaloupce.

Výsledek první brigády hodnotíme kladně a vy ho na přiložených fotografiích můžete ohodnotit také Ruku k dílu přiložili bři. Fuksa, Juřena, Kratochvíl, Koštejn, Mikolášek, Pilvousek a externista Doškář. Věříme, že pracovní nasazení vydrží i do budoucna a koncept se podaří „dotáhnout“ do konce, kdy se s ním ve vybraných termínech rádi pochlubíme i veřejnosti

Řopíku zdar!