Pamětní deska praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka a jeho padlých druhů se vrátila do Trutnova.

Tomáš Pilvousek 06.05.2023

V sobotu 6. května 2023 vyvrcholilo dlouhodobé úsilí Československé obce legionářské navrátit do Trutnova památník připomínající oběť čs. legionářů, kteří v letech první světové války oblékali stejnokroje francouzské cizinecké legie a zasáhli do krvavých bojů nedaleko Arrasu 9. května a 16. června 1915.

Památník byl vybudován v areálu bývalých Krkonošských kasáren příslušníky Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“. Slavnostně byl odhalen dne 9. května 1936. V turbulentním 20. století byl památník několikrát přemístěn. Samotná bronzová deska, ve skutečnosti pečlivě uschovaná, byla více než 80 let považována za zničenou. Jejím nálezem v Městském muzeu v Jaroměři a nálezem mramorového kamene v Bedřichově u Špindlerova Mlýna byla zahájena obnova památníku, která byla společnou aktivitou Československé obce legionářské, Policie ČR a města Trutnova úspěšně završena v květnu letošního roku.

Bronzová pamětní deska s reliéfem praporečníka Karla Bezdíčka a jmény padlých legionářů, vsazená do krkonošského mramoru, byla odhalena v sobotu 6. května ve 14 hodin za účasti vrcholných představitelů Policie ČR v čele s policejním prezidentem genmjr. Mgr. Martinem Vondráškem. Resort Ministerstva obrany ČR na akci prezentoval ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové pan plk. gšt. Ing. Tomáš Rak, MBA. Vzácnou návštěvou byl francouzský přidělenec obrany plk. Jean-Charles Peltier a samotné město Trutnov zastupoval jeho místostarosta Mgr. Tomáš Eichler. Přítomní byli i členové horní a dolní komory Parlamentu České republiky – pan senátor Ing. Jan Sobotka a poslanci Mgr. Ivan Adamec a Jan Hofmann.

Kromě vlastního slavnostního odhalení byl pro návštěvníky připraven doprovodný program s prezentacemi dobových táborů legionářů z první světové války i jejich pokračovatelů v meziválečném období, tedy vojáků Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“. Dobové prezentace doplnila Policie ČR ukázkami nejmodernější techniky a zásahu proti nebezpečnému pachateli.

Závěrem bychom chtěli poděkovat přátelům z Muzea „Na Kočičáku“, Rotě Nazdar z.s. a bratřím a sestrám z Jednot Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi a Hradci Králové nejenom za účast, ale i aktivní podporu celého slavnostního ceremoniálu.