IV. Konference historiků cla, celnictví a finanční stráže

Jaroslav Beneš 14.04.2023

Ve dnech 14. až 16. dubna 2023 se v Horní Lipce u Králík uskutečnil již čtvrtý ročník konference zájemců o historii finanční správy, celnictví a příbuzných oborů. Hlavním organizátorem byl opět Východočeský klub celních veteránů. Konference se konala ve školícím středisku Pardubického kraje, což původně byla budova oddělení finanční stráže.

Čtvrtý ročník opět ukázal, že konference mají rok od roku vyšší úroveň. A to jak počtem významných přednášejících odborníků, tak i úrovní jednotlivých příspěvků.

Naší mladoboleslavskou jednotu již tradičně zastupoval br. Jaroslav Beneš, který měl letos tu čest svým vystoupením celou konferenci otevřít. Jeho hlavní přednáška pojednávala o historii organizace Stráže obrany státu z let 1936–1938 s přesahem jednak do doby habsburské monarchie, jednak až do 50. let minulého století. Samostatný díl přednášky pak tvořilo vysvětlení zvláštního postavení finanční stráže v rámci SOS a důvodů, které k tomuto stavu vedly. Bratr Beneš následně převzal ocenění za svoji dlouhodobou badatelskou činnost v oblasti celnictví a finanční stráže. Od Východočeského klubu celních veteránů a od Spolku vysloužilých celníků Slezsko obdržel pamětní plaketu a vyznamenání.

Konference se za jednotu jako posluchač zúčastnil i br. Roman Wojciechowski. Celou konferenci lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Podobná setkání jsou velmi přínosná, neboť amatérští zájemci i profesionální historici celnictví a finanční stráže nemají zatím mnoho příležitostí na setkávání, vzájemné se poznání a výměnu informací. Další ročníky právě proběhlé konference jsou tedy jedině žádoucí.