Vzpomínka na umučené hrdiny v Mladé Boleslavi

Michal Beneš 15.03.2023

„Splnili přísahu a nezradili“ je zvěčněno na pamětní desce umístěné na budově bývalých kasáren v Mladé Boleslavi, společně se jmény trojice čs. důstojníků, kteří byli bestiálním způsobem umučení za svoji činnost v odboji proti nacistickému režimu. Josef Fryml, Jan Vít a Stanislav Ullrich stáli již od březnové okupace v roce 1939 v čele regionální struktury největší platformy domácího odboje – Obrany národa. Jejich statečnost, houževnatost a neochota smířit se s ponižující okupací vedla k jejich nejvyšší oběti. Současné generaci tak vykoupili naději na další vývoj a život v relativním bezpečí.

Proto je dnes naším prvořadým úkolem uchovávat jejich památku a v národní paměti nezapomenout na jejich postoje i oběti. I proto již více než dvě dekády organizuje v Mladé Boleslavi vzpomínkové setkání mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské a v letošním roce tomu nebylo jinak. Po letech covidových omezení jsme se tentokrát mohli vrátit k osvědčenému scénáři a v důstojné míře s hojnou návštěvností vzpomínkové setkání uskutečnit.

Dobovou atmosféru té doby přiblížil signál trubače a nahrávky mobilizační vyhlášky. Za tónů husitského chorálu nastoupili účastníci vzpomínky v čele se státním praporem k pamětní desce a zaujali svá místa. Následovala autentická ukázka projevu prezidenta Emila Háchy, který občanům oznamuje, že vložil osud českého národa a státu do rukou vůdce velkoněmecké říše.

Po přivítání přítomných předseda jednoty br. Tomáš Pilvousek seznámil přítomné s historickými souvislostmi a s průběhem okupačních událostí v našem městě, o vzniku Obrany národa a osudech jejich představitelů. Za zvuků smutečního pochodu byly položeny květiny v pamětní desce a symbolicky předčítány jména zavražděných mužů a žen z Mladé Boleslavi. Přítomné pozdravil se svým projevem i předseda Československé obce legionářské br. Pavel Budinský.

Závěr vzpomínky patřil hymně Československé republiky v podání Podnikového dechového orchestru Škoda Auto, který celé pietní setkání hudebně doprovázel. Státní prapor a pamětní desku střežili příslušníci aktivních záloh ze Středočeského kraje, společně s našimi členy jednoty a zástupců baráčníků, sokolů, KVH Nymbursko, Roty Nazdar a mladoboleslavských vodních skautů. Z institucí byli přítomni zástupci magistrátu města Mladá Boleslav, pan náměstek primátora Mgr. Daniel Marek, náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení pan pplk. Roman Janda, jejíž brigáda nese čestný název Obrany národa. Krajské vojenské velitelství Středočeského kraje zastupoval pan pplk. Bedřich Koubek.