SOSáci opět na hranicích

Tomáš Pilvousek 11.03.2023

V letošním roce uplyne 85 let od květnových a zářiových událostí roku 1938. A právě těmito událostmi byl inspirován i náš tradiční zimní přechod pomezního a části rýchorského hřebene.

Pěší patrola družstva Stráže obrany státu v délce přibližně 20 kilometrů započala u bývalého celního úřadu na Pomezních boudách. Ten se stal 20. září roku 1938 dějištěm nelítostného boje s fanatickými sudetoněmeckými Ordnery a byl při něm zavražděn strážmistr četnictva Eduard Šiman. Cesta dále směřovala přes Horní Malou Úpu, kolem Lysečinské boudy na sedlo nad Albeřicemi. Následovalo náročné stoupání Rýchory a neméně komplikovaný sestup směrem do Žacléře.

Ač byl termín naplánován téměř na polovinu března, Krkonoše se nám představily ve skutečně extrémních podmínkách. Silný nárazový vítr doprovázený intenzivním sněžením nám komplikoval celý podnik. Díky těmto podmínkám nebyla nouze o napínavé situace, které vždy se štěstím dopadly dobře a díky houževnatosti každého člena družstva všichni ve zdraví dosáhli cíle cesty.

Družstvo vyzbrojené jedním lehkým kulometem tvořili příslušníci Finanční stráže – respicienti Tomáš Pilvousek a Michal Beneš. Dále příslušníci četnictva štábní strážmistři Jan Juřena, Pavel Koštejn a Jakub Mikolášek. Vojenskou posilou přidělenou k družstvu byl vojín pěšího pluku 4 z Hradce Králové Radek Vorel. Civilní doprovod byl zajištěn domorodým průvodcem Ondřejem Vašatou z Trutnova.

I přes nepřízeň počasí se družstvu podařilo naplnit vytyčené cíle. Průzkum nálady obyvatelstva byl ověřen návštěvou místních pohostinstvích a navázány byly i přes hraniční kontakty. V kontextu celého podniku lze konstatovat: „Věrnou stráž, vlasti máš!“