Republikový sněm Československé obce legionářské

Tomáš Pilvousek 18.02.2023

V sobotu 18. února 2023 se konal v Konferenčním sále DAP na Vítězném náměstí v Praze řádný Republikový sněm Československé obce legionářské, na kterém bylo zvoleno vedení nejstarší veteránské organizace u nás. Ve funkci předsedy ČsOL byl potvrzen válečný veterán zahraničních misí plukovník v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D.

Mladoboleslavskou jednotu na sněmu zastupoval jako delegát br. Tomáš Pilvousek, který byl zároveň opětovně zvolen za místopředsedu organizace. Velkou část organizační práce pro zdárný průběh sněmu zastal i místopředseda jednoty a tajemník ČsOL br. Jiří Filip.

Program Republikového sněmu byl projednán beze zbytku a ČsOL tak úspěšně vykročila do dalšího sněmového období, kdy bude nadále plnit své poslání jak vůči veřejnosti, tak ve vztahu k válečným veteránům a v zájmu zachování a rozvíjení vojenských tradic.