Den stráže obrany státu v Rychnově nad Kněžnou

Jaroslav Beneš 29.09.2022

Na den svátku českého patrona, svatého Václava, se v Rychnově nad Kněžnou konal den Stráže obrany státu. Hlavními organizátory bylo Muzeum a galerie Orlických hor z Rychnova nad Kněžnou a Československá obec legionářská.

Celá akce byla zahájena v 10 hodin v prostoru bývalých rychnovských kasáren. Návštěvníci zde mohli shlédnout nejen zajímavou ukázku výzbroje a výstroje příslušníků Stráže obrany státu, ale i pěchotní výcvik a v neposlední řadě i ukázku součinnosti Stráže obrany státu s obrněným automobilem vzor 30. Tyto obrněné automobily, výrobky kopřivnické Tatry, byly v bojích na podzim roku 1938 na mnoha místech našeho pohraničí SOSákům významnou oporou.

Odpolední přednášková část programu začala ve 14 hodin v rychnovské synagoze v Památníku Karla Poláčka. První přednášky na téma "Stráž obrany státu" se zhostil člen naší mladoboleslavské jednoty bratr Jaroslav Beneš. Po něm vystoupil bratr Radek Vorel z královéhradecké jednoty s přednáškou s názvem "Československé legie v Rusku".

Vyvrcholením celého dne pak bylo v 17 hodin odhalení pamětní desky legionáři, bojovníku za svobodu, vězni nacismu i komunismu a veliteli rychnovského praporu Stráže obrany státu majoru Františku Kynychovi. V rámci slavnostního aktu desku společně odhalili paní Mgr. Jana Drejslová, místostarostka Rychnova nad Kněžnou a bratři Jan Hrubecký a Jaroslav Beneš. Pamětní deska je umístěna na budově městského úřadu, tedy na objektu, odkud major Kynych řídil svůj prapor Stráže obrany státu.

I přes velmi nepříznivé deštivé počasí, především dopoledne, dorazilo na akci několik desítek návštěvníků. Velký dík všem, kteří se podíleli na uspořádání celého dne a také všem návštěvníkům. A zvláštní poděkování rozhodně patří hlavnímu organizátoru celé, velmi záslužné a současně velmi dobře připravené akce, bratru Janu Hrubeckému.