Připomínka nadporučíka Miloslava Vejražky

Martin Krédl 06.11.2020

Před 80 lety, 17. října 1940 zahynul ve Velké Británii nadporučík Miloslav Vejražka, radiotelegrafista 311. čs. bombardovací perutě.

Narodil se 15. listopadu 1910 v Drážďanech u Pelhřimova. Jeho rodina se záhy přestěhovala do Dolního Bousova. Absolvoval reálku v Mladé Boleslavi.

Dne 1. února 1932 byl v průběhu prezenční služby jmenován podporučíkem. Poté absolvoval jako premiant dělostřeleckého oboru Vojenskou akademii v Hranicích. 1. července 1935 byl povýšen do poručíka jako čekatel na služební místo v kategorii důstojníků absolventů vojenské akademie. 1. července 1936 se stal poručíkem dělostřelectva.

Po okupaci Československa v březnu 1939 odešel do zahraničí. Bojoval ve Francii, po její porážce byl evakuován do Velké Británie. Jeho žena Rita Vejražková byla držena po dobu nacistické okupace v internačním táboře ve Svatobořicích.

Osudného noci z 16.-17. října 1940 se vracel Wellington KX-K pod velením kapitána Josefa Šnajdra (1909-1992), pozdějšího velitele perutě, z náletu na Brémy. V důsledku velmi špatného počasí ve velké výšce se stal bombardér kvůli námraze neovladatelný, navíc bylo ztraceno spojení. Přesto se posádce podařilo doletět nad Anglii.

Jelikož však piloti nemohli najít místo vhodné k přistání, přičemž kriticky došlo palivo, vydal kapitán rozkaz k postupnému opuštění letounu na padácích. Miloslav Vejražka seskočil v 03.00 hod., 10 minut před navigátorem Josefem Richterem (1911-1989). Ještě 17. října 1940 byl nalezen ve West Willoughby (SV od Granthamu) mrtev kvůli špatně otevřenému padáku.

Ačkoliv po válce přišel Miroslav Vild (1915-1972), rovněž radiotelegrafista 311. čs. bombardovací perutě, s tím, že Miloslava Vejražku omylem zastřelil příslušník britské domobrany, pro tuto verzi není jiné svědectví nebo dokument. Podle Vildova tvrzení měl Vejražka zůstat viset na stromě, přičemž se nedokázal odpoutat od padáku. Kolemjdoucího člena Home Guard měla vystrašit špatná angličtina cizího vojáka.

Podle hlášení velitele perutě byl Miloslav Vejražka nalezen britskou policií s padákem zamotaným do těla. Stal se tak patnáctým padlým u naší bombardovací perutě. Byl pohřben 21. října 1940 na hřbitově u kostela All Saints v anglickém Honingtonu (SV od Cambridge), který byl první základnou perutě.

Miloslav Vejražka byl zpětně dnem 28. října 1938 přeložen do skupiny důstojníků letectva. Dnem 28. října 1939 povýšen do kapitána a dnem 1. května 1940 do štábního kapitána letectva. In memoriam byl vyznamenán dne 8. května 1946 Čs. válečným křížem 1939, vojenskou medailí Za zásluhy I. stupně a medailí Za chrabrost. V 90. letech byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovník. Jeho bratr Vítězslav Vejražka - herec, divadelní režisér a pedagog, se narodil v roce 1915 v Dolním Bousově. Jeho syn David Vejražka je také herec.