8. květen 2017

Pavel Koštejn 27.09.2017

Jako každoročně se i 8. května 2017 naše jednota účastnila několika pietních aktů k uctění památky obětí druhé světové války. Začali jsme ráno na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi, kde vedení města uspořádalo vzpomínkový akt u pomníku obětí heydrichiády, dále u pomníku obětem 2. světové války z řad občanů Mladé Boleslavi a památníku padlých vojáků Rudé armády. Naše jednota zde v dobových stejnokrojích zajišťovala čestnou stráž.

Po ukončení programu na Novém hřbitově jsme se přesunuli do kanceláře jednoty, kde došlo k přeměně stejnokrojovaných legionářů na skupinu povstalců z doby konce války. Nově vystrojeni jsme se odebrali do Laurinovy ulice k 3. bráně Škoda Auto, kde je umístěna pamětní deska dvěma obětem květnové revoluce z řad zaměstnanců automobilky, Bohumilu Doušovi a Václavu Bubákovi.

Jelikož nám počasí přálo a měli jsme doprovod zkušeného fotografa a kameramana Honzy Šediny, vyrazili jsme na prohlídku boleslavských zákoutí, kde vznikla série dobově laděných fotografií pro potřeby prezentace naší organizace.

S fotografováním jsme spojili i tradiční návštěvu pomníku JUDr. Františka Viceny, umístěného u železniční trati poblíž Česany. I zde jsme položením květin uctili památku tohoto statečného člověka, který vědom si svého stíhání boleslavským gestapem, zvolil raději dobrovolnou smrt, než aby riskoval možnost prozrazení svých spolupracovníků během krutého mučení obávané tajné policie.

Po osvěžujícím obědě jsme se vydali na poslední zastávku naší pietní pouti, na Holé Vrchy. Zde vzpomínku na oběti války tradičně organizuje místní spolek Nezávislé divadlo. Již ve skromnější sestavě, zato stále v povstalecké ústroji, jsme obsadili pozice čestné stráže při pietním aktu.

Letošní vzpomínkový „maraton“ proběhl důstojně bez neočekávaných zádrhelů. Snad jsme jen místy způsobovali drobná srocení lidu, způsobená našimi fotografickými zastávkami. Jako obvykle jsme neunikli pozornosti místních sdělovacích prostředků, které naši organizaci několikráte zmínily ve svých periodikách.