Svíčky za padlé zapálené v Mladé Boleslavi 2. července 2017

Jakub Mikolášek 09.09.2017

Dne 2. července v 18 hodin jsme v Mladé Boleslavi vzpomněli na naše padlé spoluobčany z bitvy u Zborova. Učinili jsme tak v rámci akce "Svíčky za padlé u Zborova", k níž se, při příležitosti 100. výročí zborovské bitvy, připojilo mnoho obcí i jednotlivců z celé České republiky i Slovenska.

Jak přítomným připomněl senátor a člen mladoboleslavské jednoty br. Jaromír Jermář, z Mladé Boleslavi v bitvě u Zborova padli br. Josef Vltavský, příslušník 1. střeleckého pluku, a František Kulhavý, příslušník 75. C. a k. pěšího pluku. Čestnou stráž tak symbolicky drželi jak členové mladoboleslavské jednoty ČsOL, tak i náš kolega a kamarád Josef Křelina, který reprezentoval 10. zeměbranecký pluk z Mladé Boleslavi.