Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Zvláštní zařízení na komunikacích 1936-1938

...

Autor: Jaroslav Beneš, Jan Lakosil, Martin Nič, Jan Škoda

Rozsah: 232 stran A5, přes 230 fotografií a plánků

Vydání: listopad 2009

Vydavatelství: FORTprint


Kniha se zabývá historií tzv. zvláštních zařízení sloužících ke znemožnění dopravy na komunikacích. Pod tímto nezvyklým názvem se skrývají stavby, které měly na komunikacích v pohraničí omezit nebo zcela znemožnit provoz. Jednalo se většinou o přehrazení silnic a cest závorami, trvalé uzavření komunikací stálými překážkami a přípravnými pracemi pro možnost jejich zničení. Tak, jak se naše republika ve 30. letech minulého století připravovala k obraně a k boji o přežití, uvědomovali si čelní představitelé armády, že je nutné zabezpečit státní hranice proti nečekanému rychlému útoku nepřítele přes státní hranici. Jedním z opatření se proto stala právě výstavba zvláštních zařízení na komunikacích.

Kniha se zabývá přípravou, plánováním a vlastní výstavbou zvláštních zařízení. Detailně popisuje technické provedení závor a dalších překážek a jejich vývoj. V neposlední řadě se v knize dočteme o osudech zvláštních zařízení v období okupace a také po roce 1945. Samostatná kapitola je pak věnována stálým zařízením určeným k ničení. V příloze je uveden seznam zvláštních zařízení z celé republiky. Tento seznam bohužel ale není zcela kompletní, především podklady z východních oblastí republiky se nepodařilo v archivech dohledat. Kniha obsahuje téměř 230 plánků a dobových fotografií, často naprosto unikátních ze zahraničních archivů.

Informace uvedené v této publikaci, ať se jedná o výsledky bádání v archivech či závěry z terénních průzkumů, byly shromažďovány mnoho let a předkládaná práce odráží současný stupeň poznání problematiky výstavby zvláštních zařízení na komunikacích. I když chce kniha podat ucelený pohled na výstavbu a další osudy zvláštních zařízení, jistě je i do budoucnosti dostatek prostoru pro bádání o této problematice. V České republiace totiž doposud neexistuje žádná publikace, která by předkládanou tematiku podrobněji zpracovávala. Z tohoto hlediska je možné považovat předkládanou práci za průkopnickou.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Přežil jsem Duklu

V životopisné publikaci „Přežil jsem Duklu“ vypráví Rostislav Kubišta o osudech svých, své rodiny a přátel na pozadí dějinných událostí dvacátého století. Kniha začíná popisem idylického dětství v prostředí milující rodiny volyňských Čechů usazených na Ukrajině a postupně popisuje zkušenost mladého chlapce se stalinským i nacistickým režimem a následně se situací v Československu.

Více

KNIHA

Obálka knihy

Rudolf Tomaštík

Publikace Rudolf Tomaštík: Legionář, horák, hraničář, odbojář seznamuje čtenáře na celkem 228 stranách s deníkem podplukovníka v. v. Rudolfa Tomaštíka. Původní text, doplněný o vysvětlující a upřesňující poznámky editorů, je doprovázen více než 200 dobovými fotografiemi, dokumenty a ilustracemi.

Více