Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Finanční stráž na severu Čech

Autor: Jaroslav Beneš

Rozsah: 91 stran B5, více jak 300 fotek a ilustrací

Vydání: první, září 2019

Vydavatelství: Československá obec legionářská

Cena: 240Kč

Do košíku

Katalog přibližuje na svých téměř 100 stranách historii finanční stráže v Lužických horách a Šluknovském výběžku. Katalog provádí čtenáře celkovou historií sboru, obsahuje nejdůležitější informace, data a fakta. V katalogu je pomocí několika set dobových fotografií, ilustrací, snímků stejnokrojů a ostatní výstroje a výzbroje názornou formou prezentován vývoj sboru.

V minulých letech zorganizovala mladoboleslavská jednota Československé obce legionářské sérii tří výstav o historii sboru finanční stráže se zaměřením na oblast severních Čech. První výstava se uskutečnila v roce 2013 v České Lípě, druhá v roce 2015 ve Cvikově a výstavní trilogie byla zakončena v roce 2018 v Rumburku. Do rukou se Vám tímto dostává knižní podoba zmíněných výstav. Kniha Vás seznámí se základními milníky ve vývoji finanční stráže v oblasti Lužických hor a Šluknovského výběžku, a to od vzniku sboru v roce 1843 až do jeho likvidace v roce 1949. V knize, tedy vlastně výstavním katalogu, najdete to nejdůležitější a nejzajímavější, co bylo na výstavách prezentováno. Vzhledem k rozsahu katalogu do něj nešlo zařadit všechny informace, všechny fotografie a exponáty, které mohli návštěvníci výstav vidět na vlastní oči. Na druhou stranu je v katalogu pro větší názornost stejnokrojového vývoje sboru finanční stráže představeno více stejnokrojů z různých období, než bylo ukázáno na výstavách.

Vývoj finanční stráže byl vždy úzce spjat s politickým vývojem na našem území. Proto nepřekvapí, že jedním z důležitých historických mezníků pro finanční stráž, ale nejen pro ni, byl rok 1938. V loňském jubilejním osmičkovém roce nebyly ale bohužel připomínky událostí roku 1938 ze strany Ministerstva kultury, ani Vlády České republiky, oficiálně zařazeny mezi významná výročí roku 2018 spojených s naší státností, na rozdíl od let 1918, 1968 a 1993 (viz usnesení Vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 353). Proto je v předkládaném katalogu věnována smutným událostem roku 1938 spojených s finanční stráží poměrně velká pozornost. Není podle nás správné přistupovat k historii selektivně a zapomínat.

Výstavní katalog logicky nemůže podat historii sboru finanční stráže v oblasti severních Čech vyčerpávajícím způsobem. Přesto si myslíme že svým provedením a obsahem čtenáře zaujme a třeba i podnítí k dalšímu hledání informací či bádání o finanční stráži. Vždyť dnes již existuje poměrně bohatá literatura o vývoji tohoto téměř zapomenutého sboru, a to i se zaměřením na Lužické hory a Šluknovský výběžek.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Nosili žluté výložky

Jezdectvo sehrálo významnou roli ve vojenství první republiky Československa. Bylo používáno pro průzkumné, bezpečnostní a pronásledovací mise a bylo nápomocné při udržování pořádku během prvních let nezávislosti země. Použití jezdectva také symbolizovalo suverenitu a moc nového národa a sloužilo jako vizuální reprezentace jeho vojenské síly.

Více