Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Předával jsem carský podklad

...

Autor: František Novák

Rozsah: 232 stran A5, cca 100 fotografií a kreseb

Vydání: prosinec 2012

Vydavatelství: FORTprint

Cena: 150Kč

Do košíku

Dozvídat se o historických událostech z pera jejich skutečných účastníků je nesmírně zajímavé a oproti literatuře faktu je vyprávěcí forma pro běžného čtenáře mnohem přístupnější. Nejinak je tomu i v případě deníku legionáře Františka Nováka. Na 232 stranách textu nás vypravěč rámcově provede celým svým životem, jeho zásadními milníky s důrazem na své působení v československých legiích v Rusku. Text, ponechaný v maximální míře ve své původní rukopisné podobě, je pro přehlednost rozdělen do 12 rámcových kapitol a doplněn o autentické snímky a některé archivní dokumenty.

Dozvíme se o dětství a studentských létech pražského rodáka, těžkých začátcích ve své učitelské profesi a nejednoduchých rodinných poměrech. Kupodivu, na roky strávené v mašinerii 1. světové války, od služby v rakousko-uherské armádě, přes ruské zajetí, po vstup do armády generála Kornilova a legendární anabázi československých legií "kolem světa" zpět do své vlasti, vzpomíná s velkým zalíbením a vnitřní vyrovnaností. V kontrastu s tím působí mrazivé přivítání po letech odluky – i takové byly osudy československých legionářů.

Vzpomínky československého legionáře Františka Nováka jsou mimořádným svědectvím o zapomenutých okamžicích zahraničního odboje v Rusku v době 1. světové války. Jsou však zároveň pootevřeným oknem k nitru autora, jeho vlastním úvahám a komentářům, které neztrácejí svoji aktuálnost.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Přežil jsem Duklu

V životopisné publikaci „Přežil jsem Duklu“ vypráví Rostislav Kubišta o osudech svých, své rodiny a přátel na pozadí dějinných událostí dvacátého století. Kniha začíná popisem idylického dětství v prostředí milující rodiny volyňských Čechů usazených na Ukrajině a postupně popisuje zkušenost mladého chlapce se stalinským i nacistickým režimem a následně se situací v Československu.

Více

KNIHA

Obálka knihy

Rudolf Tomaštík

Publikace Rudolf Tomaštík: Legionář, horák, hraničář, odbojář seznamuje čtenáře na celkem 228 stranách s deníkem podplukovníka v. v. Rudolfa Tomaštíka. Původní text, doplněný o vysvětlující a upřesňující poznámky editorů, je doprovázen více než 200 dobovými fotografiemi, dokumenty a ilustracemi.

Více