Československá obec legionářská
Jednota Mladá Boleslav

Jak jsem prožil válku

...

Autor: Jaroslav Šámal

Rozsah: 104 stran A5, cca 90 fotografií (15 barevných)

Vydání: duben 2011

Vydavatelství: FORTprint

Cena: 150Kč

Do košíku

Kniha pamětí s názvem "Jak jsem prožil válku" má své těžiště – jak samotný název napovídá – především v tragickém období 2. světové války. Autor přináší velmi cenné informace o vzniku a vývoji mladoboleslavské odbojové organizace Obrana národa, přibližuje mnohé významné osobnosti odboje, s nimiž spolupracoval. Čtenáři se seznámí jak s okolnostmi jeho zatčení boleslavským Gestapem a průběhem věznění, tak s jeho totálním nasazením na práci pro Říši. Jedna kapitola se rovněž týká jeho zážitků z květnové revoluce a z náletu na Mladou Boleslav.

Jaroslav Šámal své vyprávění nevěnuje pouze tomuto těžkému údobí svého života, ve svých vzpomínkách se vrací i k šťastným dnům dětství v prvorepublikové Mladé Boleslavi, ke svým začátkům v závodní střelbě, která se mu stala celoživotní vášní, a neopomíná ani Český ráj, jenž mu byl vždy útočištěm před starostmi běžného života. Z krátké reflexe poválečného období stojí jistě za zmínku významná role Jaroslava Šámala při pronásledování nacistických válečných zločinců. Celým vyprávěním prostupuje nevšední lidskost autora a jeho morální pevnost. Zároveň dokáže mnohé věci podat dobrodružnou formou a s humorným nadhledem, pro Jaroslava Šámala tak typickým.

Kniha je doprovázena několika desítkami, mnohdy zcela unikátních, fotografií ze soukromého archivu autora, archivu ČsOL Jednoty Mladá Boleslav a dalších osob a institucí. Publikace je k dostání v Infocentru města Mladá Boleslav a v pokladně Muzea Mladoboleslavska.

Košík

Prázdný košík
Celkem: 0 Kč

KNIHA

Obálka knihy

Přežil jsem Duklu

V životopisné publikaci „Přežil jsem Duklu“ vypráví Rostislav Kubišta o osudech svých, své rodiny a přátel na pozadí dějinných událostí dvacátého století. Kniha začíná popisem idylického dětství v prostředí milující rodiny volyňských Čechů usazených na Ukrajině a postupně popisuje zkušenost mladého chlapce se stalinským i nacistickým režimem a následně se situací v Československu.

Více

KNIHA

Obálka knihy

Rudolf Tomaštík

Publikace Rudolf Tomaštík: Legionář, horák, hraničář, odbojář seznamuje čtenáře na celkem 228 stranách s deníkem podplukovníka v. v. Rudolfa Tomaštíka. Původní text, doplněný o vysvětlující a upřesňující poznámky editorů, je doprovázen více než 200 dobovými fotografiemi, dokumenty a ilustracemi.

Více