Robert Nedvěd

Robert Nedvěd se narodil 3. září 1910 v Bakově nad Jizerou. Po maturitě získal úřednické místo v obecní samosprávě. Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1930–1932 u pěšího pluku 42 v Terezíně. Před válkou působil jako úředník na bratislavském magistrátě. Na Slovensku si našel manželku a posléze se stal otcem děvčátka. Mobilizace a události v roce 1938 zásadním způsobem zasáhly do jeho života. Po nedobrovolném opuštění Slovenska v březnu 1939 se rozhodl opustit nejenom rodinu, ale i rodnou zemi. Dne 18. listopadu 1939 se vrací opět na Slovensko, aby pokračoval dále na jih. Přes Maďarsko a Jugoslávii pokračoval do Bejrútu a lodním transportem do Marseille, kde se 14. ledna 1940 hlásí dobrovolně do zahraniční armády a je přidělen k 5. baterii dělostřeleckého pluku.

Po porážce Francie je evakuován do Velké Británie, kde sloužil jako poddůstojník u dělostřelectva brigády. Absolvoval také parašutistický výcvik.

Na přelomu září a října se společně s čs. brigádou účastní spojenecké invaze do Francie a následně je nasazen na perimetr k Dunkerque. Robert Nedvěd zahynul 9. března 1945, kdy západně od obce Loon Plage najel jeho nákladní automobil na minu. Ve vozidle s ním zahynul i vojín E. Pščolka. Robert Nedvěd byl pochován na hřbitově v Bourbourgu, v roce 1959 byly jeho ostatky exhumovány a převezeny na československý vojenský hřbitov La Targette.