Miroslav Kredba

Stíhačem v sestavě 310. čs. stíhací perutě byl i Miroslav Kredba z Libichova u Dobrovice, který se zde narodil 29. ledna 1914. Miroslav Kredba před válkou sloužil u leteckého pluku 4 v Pardubicích. Miroslav Kredba se po peripetiích útěku z okupované vlasti dostává přes Jugoslávii a Turecko do Francie, kde se účastní prvních bojových letů. Po pádu Francie se společně s dalšími letci přesouvá do Velké Británie, kde se dobrovolně přihlásil do služby ke královskému letectvu. Dne 12. července je začleněn do 310. stíhací perutě. Během bojových operací byl dvakrát sestřelen, jednou těžce raněn. Při leteckém souboji dne 26. srpna 1940 byl nad ústím Temže sestřelen se svým Hurricanem. Život si zachránil včasným opuštěním neovladatelného letounu. Osudným se mu stal cvičný start jeho Spitfiru v ranních hodinách dne 14. února 1942 na letišti Perranporth. Z neznámých důvodů se jeho letoun po startu stočil vlevo a zřítil se. Pohřeb se uskutečnil 18. února 1942. Pochován byl na hřbitově Camborne-Redruth, St. Illogan.