Jiří Günsburg

Mezi příslušníky našich jednotek na západní frontě byl i Jiří Günsburg, který před válkou žil v Mladé Boleslavi a je absolventem zdejšího klasického gymnázia. Po okupaci emigroval do Velké Británie, kde pracoval v dělnických profesích. V listopadu 1941 se dobrovolně přihlásil do čs. zahraničního vojska a od prosince slouží u 1. čety Smíšeného přezvědného oddílu Čs. samostatné brigády. Konce války se Jiří Günsburg nedožil, stal se nešťastnou obětí polních střeleb ve Fingringhoe Range konaných 3. dubna 1943. Vážným zraněním podlehl o pět dní později, pochován je na hřbitově v Ramsey-Parkestonu v hrabství Essex. Symbolický kenotaf se nachází i na mladoboleslavském židovském hřbitově.