Karel Papoušek

Dne 26. září 1922 se v Mladé Boleslavi narodil Karel Papoušek. O životě tohoto letce jsou dodnes pouze kusé informace.

V Anglii se Karel Papoušek nacházel již před válkou, jako student University of Glasgow. Po vypuknutí války vstoupil do řad RAF a prodělal vojenský letecký výcvik, který ukončil v únoru 1943 a byl přidělen k 167. stíhací peruti, jejíž osazenstvo tvořili převážně Holanďané. Peruť byla následně transformována na 322. holandskou stíhací peruť. Pod číslem 167 byla následně vytvořena opět britská peruť, tentokrát ovšem dopravní.

Karel Papoušek byl několikrát vyzván ke vstupu do některé z čs. stíhacích perutí, což vždy odmítl.

Karel Papoušek padl při průzkumném letu 5. května 1943, kdy byl jeho Spitfire MkVb BM477, VL-R sestřelen flakem u ostrova Ijmuiden. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Památka tohoto boleslavského rodáka je připomenuta v památníku Runnymede.

Za poskytnuté informace a fotografii děkujeme panu Karlu Höllovi