Miroslav Červinka

Miroslav Červinka byl příslušníkem 311. čs. bombardovací perutě. Narodil se 18. října 1914 v obci Boreč, nacházející se západně od Mladé Boleslavi. Od roku 1935 sloužil u 1. leteckého pluku T. G. Masaryka. Letecký výcvik absolvoval u cvičné letky a ještě téhož roku byl jmenován polním letcem. Po okupaci v roce 1939 byl z armády propuštěn a posléze přidělen k 1. rotě I. praporu vládního vojska. Nicméně již v květnu 1939 se rozhodl emigrovat a za hranicemi protektorátu bojovat proti nepříteli. Tzv. polskou cestou se dostal do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie. V červnu 1940 odplul v transportu čs. letců do Anglie a v červenci vstupuje do britského Královského letectva. Již v září je povýšen do hodnosti serganta. Sgt. Miroslav Červinka absolvoval 42 operačních letů. Dne 12. ledna 1943 zahynul při operačním letu nad Biskajským zálivem, kdy byl jeho letoun sestřelen německým dálkovým stíhačem Ju-88. Za svoji službu byl dekorován Čs. válečným křížem a medailí za chrabrost před nepřítelem. Zároveň byl povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam. V roce 1995 mu byla v rodné obci odhalena pamětní deska.