Oslavy Dne vítězství v Mladé Boleslavi

Tomáš Pilvousek 07.06.2019

Před 74 roky byl ukončen zničující světový konflikt. Významné výročí si členové naší jednoty připomněli v dopoledních hodinách na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi u pomníku popravených odbojářů i u hrobů padlých a zemřelých sovětských vojáků.

Tradičně koncipovaný program doprovodil pěvecký sbor Boleslav a své projevy přednesli primátor města Mladá Boleslav Raduan Nwelati a PhDr. Luděk Beneš.

Po oficiálním setkáním jsme se přesunuli k méně známým lokalitám ve městě, spojených s událostmi druhé světové války. U třetí brány jsme si připomněli události z 5. května roku 1945, kdy byli při odzbrojování příslušníků Werkschutzu zastřeleni dva příslušníci požární stráže Václav Bubák a František Douša.

Za železniční tratí Čejetice – Podlázky jsme si následně připomněli okresního hejtmana JUDr. Františka Vicenu, který zastával od roku 1941 funkci okresního hejtmana v Mladé Boleslavi. Ze své funkce se mu dařilo mírnit represivní dopady okupační správy na obyvatelstvo. Dne 29. listopadu 1941 byl ovšem sám varován, že se ho chystá gestapo zajmout. Z obavy před sadistickými metodami raději dobrovolně ukončil život pod koly jedoucího vlaku.

Poslední zastávkou bylo mladoboleslavské hlavní nádraží, kde byla 5. května 1945 ráno vyvěšena první revoluční vlajka v celém městě. Na budově nádraží je instalována pamětní deska připomínající oběti z řad železničářů a také Josefa Rudolfa, který padl na nádraží 5. května 1945.

Sváteční odpoledne jsme následně využili k tvorbě tematických snímků z Mladé Boleslavi v roce 1938.