Slavnostní křest deníku Rostislava Kubišty

Markéta Rytířová 29.03.2019

Dne 26. února 2019, v 17 hod., se potomci Rostislava Kubišty a členové, příznivci a hosté naší Jednoty sešli na Staroměstské radnici v Mladé Boleslavi, aby slavnostně pokřtili knihu vzpomínek Rostislava Kubišty, čestného občana města Mladá Boleslav, „Přežil jsem Duklu“.

Setkání zahájil trubač Pavel Jansta v historickém stejnokroji vojenským signálem ,,Pozor!“ a přítomné diváky přivítal br. předseda Tomáš Pilvousek, který je seznámil s programem a v průběhu podvečera zajistil průvodní slovo. Životní osudy Rostislava Kubišty, jeho rodiny a přátel na pozadí dějinných událostí dvacátého století přiblížil br. Jiří Filip přednesem tří úryvků vzpomínek na dobu dětství, dobu válečnou a poválečnou.

Poté přítomné jménem města Mladá Boleslav pozdravila náměstkyně primátora Mgr. Miroslava Kašpárková, která zavzpomínala na svoje setkávání s panem Kubištou, a pak už došlo k samotnému křtu publikace šampaňským, který provedla editorka knihy Markéta Rytířová, Mgr. Miroslava Kašpárková a vnuk účast účastníka bojů na východní frontě pana Kubišty, Rostislav Kubišta.

Formální část setkání uzavřel trubač signálem vojenské večerky za všechny, kteří bojovali za svobodu své země. Následovala autogramiáda a volná diskuse při kávě a občerstvení. Mladoboleslavští legionáři pak s spolu s rodinou Rostislava Kubišty – dcerou Jaroslavou Doležalovou, synem Bořivojem s manželkou Květou a vnukem Rostislavem, pokračovali ve vzpomínání a vyprávění historek v salónku blízké restaurace U Hymrů.

Knihu je možné objednat zde: https://www.csol-mb.net/publikace/detail/29